Zawód producent muzyczny

Producenci muzyczni odpowiadają za zakup muzyki do produkcji. Słuchają wersji demo piosenek i decydują, czy są one dostatecznie dobre, żeby można je było opublikować. Producenci muzyczni nadzorują produkcję nagrań. Zajmują się technicznymi aspektami nagrań i montażu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Gatunki muzyczne

  Różne style i gatunki muzyczne takie jak blues, jazz, reggae, rock lub indie.

 • Teoria muzyki

  Szereg powiązanych ze sobą pojęć, stanowiący tło teoretyczne muzyki.

 • Jurysdykcja organu nadzoru finansowego

  Przepisy finansowe i procedury mające zastosowanie do określonej lokalizacji, której organy regulacyjne decydują o jej jurysdykcji.

 • Instrumenty muzyczne

  Różne instrumenty muzyczne, ich zakresy, barwa tonu i możliwe kombinacje.

Umiejętności

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Oceniać rentowność

  Dokonywanie przeglądu i analizy informacji finansowych oraz wymogów dotyczących projektów, takich jak ocena budżetu, spodziewany obrót oraz ocena ryzyka w celu określenia korzyści i kosztów projektu. Ocena, czy umowa lub projekt zostaną zrealizowane oraz czy potencjalne zyski są warte ryzyka finansowego.

 • Negocjować z artystami

  Porozumiewać się i negocjować z artystami i menedżerami artystów cen, warunki i harmonogramy.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Wdrażać plany strategiczne

  Podejmować działania w zakresie celów i procedur określonych na poziomie strategicznym, aby mobilizować zasoby i realizować ustalone strategie.

 • Identyfikować utwory muzyczne o potencjale komercyjnym

  Określać, czy muzyka ma potencjał handlowy, słuchając nagrań demonstracyjnych. Podejmować decyzje w oparciu o własną wiedzę i trendy na rynku.

 • Pośredniczyć w kontaktach ze sponsorami

  Kontaktować się z osobami chętnymi do finansowania projektu. Negocjowanie umów i kontraktów.

Source: Sisyphus ODB