Zawód producent radiowy

Producenci radiowi są odpowiedzialni za organizację produkcji audycji radiowych. Nadzorują takie aspekty audycji radiowych jak treść, realizacja dźwięku, planowanie zasobów i nadzór nad personelem.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Zasady zarządzania projektami

  Różne elementy i etapy zarządzania projektami.

Umiejętności

 • Opracowywać koncepcje programowe

  Opracowywać koncepcje programów telewizyjnych i radiowych zgodnie z polityką studia.

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

 • Pozyskiwać stosowne pozwolenia

  Przestrzegać określonych przepisów prawnych, np. instalować niezbędne systemy i dostarczyć niezbędną dokumentację w celu uzyskania odpowiedniej licencji.

 • Negocjować z artystami

  Porozumiewać się i negocjować z artystami i menedżerami artystów cen, warunki i harmonogramy.

 • Oceniać emitowane programy

  Oceniać nowe i istniejące programy telewizyjne i radiowe pod kątem przydatności i oceniać potrzebę zmian, wykorzystując informacje, takie jak badania oglądalności i informacje zwrotne.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

Source: Sisyphus ODB