Zawód Profesor uniwersytecki

Profesor uniwersytecki
Credits: Shutterstock.com

Profesor uniwersytecki w uczelni wyższej naucza studentów szkół wyższych oraz prowadzi badania naukowe. Może wykonywać zadania związane z zarządzaniem, np. przygotowywać budżet katedry/instytutu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania profesor uniwersytecki

 • Planuje i przygotowuje ćwiczenia i kursy współpracując w tym zakresie z pozostałymi pracownikami.
 • Przygotowuje i prowadzi wykłady oraz przeprowadza hospitacje ćwiczeń.
 • Ocenia wiedzę, pracę i projekty badawcze studentów.
 • Czyta, recenzuje i opiniuje artykuły i książki.
 • Uczestniczy w konferencjach poprzez np. wygłaszanie wykładów, przedstawianie prezentacji, prowadzenie sekcji.
 • Inicjuje projekty badawcze i zbiera fundusze.
 • Przeprowadza badania naukowe w swojej dziedzinie - indywidualnie lub jako uczestnik grup projektowych.
 • Kieruje projektami naukowymi realizowanymi przez studentów i pracowników naukowych.
 • Publikuje wyniki badań w czasopismach naukowych lub w książkach.
 • Wykonuje zadania związane z zarządzaniem np. rozwija politykę katedry/instytutu, przygotowuje budżet.
 • Występuje w roli eksperta/konsultanta doradzając instytucjom zewnętrznym, np. rządowym.

Powiązane zawody wykładowca uniwersytecki

 • Wykładowca uniwersytecki
 • Wykładowca uniwersytecki, kierunek zdrowia
 • Wykładowca uniwersytecki, kierunki dziennikarstwo, media i komunikacji
 • Wykładowca uniwersytecki, kierunki ekonomiczne, psychologiczne, pedagogiczne
 • Wykładowca uniwersytecki, kierunki goscinnośc i gastronomia
 • Wykładowca uniwersytecki, kierunki pedagogia, psychologia
 • Wykładowca uniwersytecki, kierunki prawnicze, menedżerskie, administracyjne
 • Wykładowca uniwersytecki, kierunki rolnicze
 • Wykładowca uniwersytecki, kierunki techniczne
 • Wykładowca uniwersytecki, matematyka, nauki ścisłe, informatyka
 • Wykładowca uniwersytecki, nauki przyrodnicze, biologia, medycyna, pielęgniarstwo
 • Wykładowca uniwersytecki, pozostałe kierunki
 • Wykładowca uniwersytecki, sprawności językowe, historia

Source: Sisyphus ODB