Zawód Programista aplikacji IT

Programista aplikacji IT
Credits: Shutterstock.com

Programista rozwija, tworzy i modyfikuje ogólne lub specjalistyczne oprogramowanie komputerowe; analizuje potrzeby użytkowników i tworzy rozwiązania software, projektuje programy lub dostosowuje istniejące rozwiązania do użytku klienta w celu optymalizacji efektywno ści ich działania, może analizować i projektować bazy danych w zakresie oprogramowania, może pracować samodzielnie lub w zespole tworzącym oprogramowanie.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania programista aplikacji it

 • Rozwija oprogramowanie przeznaczone głównie dla indywidualnych użytkowników
 • Konsultuje się z użytkownikami w zakresie projektów i zmian w oprogramowaniu.
 • Naradza się z analitykami systemu, inżynierami, programistami i innymi osobami dla stworzenia projektu systemu, uzyskania informacji na temat ograniczeń, możliwo ści, wymagań oraz interfejsu.
 • Analizuje potrzeby użytkowników i wymagania programistyczne w celu okre ślenia możliwo ści realizacji projektu w okre ślonym czasie i przy okre ślonych kosztach
 • Modyfikuje, adaptuje, zwiększa, integruje istniejące oprogramowanie.
 • Testuje i wprowadza stworzone programy.
 • Ulepsza aplikacje software w zakresie ich funkcjonalno ści, bezpieczeństwa i efektywno ści.
 • Pisze opracowania na temat programów np.: przewodniki jak poruszać się po programie krok po kroku.
 • Szkoli, instruuje i egzaminuje użytkowników.

Powiązane zawody oprogramowanie

 • Analityk informacji IT
 • Analityk systemów IT
 • Inżynier oprogramowania IT
 • Inny analityk lub wytwórca oprogramowania lub multimediów
 • Kierownik działu IT
 • Kierownik projektu IT
 • Konultant IT
 • Specjalista sprzedaży w branży IT
 • Tester oprogramowania IT

Source: Sisyphus ODB