Zawód programista narzędzi sterowanych numerycznie i kontroli procesu

Programiści narzędzi sterowanych numerycznie i kontroli procesu opracowują programy komputerowe sterujące automatycznymi maszynami i urządzeniami w procesach produkcyjnych. Analizują projekty i zamówienia, wykonują symulacje komputerowe i uruchomienia próbne.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • ABAP

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w ABAP.

 • Programowanie systemowe w zakresie ICT

  Metody i narzędzia niezbędne do tworzenia oprogramowania systemowego, specyfikacji architektury systemu oraz technik łączenia modułów oraz komponentów sieci i systemów.

 • Visual Studio .NET

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w programie Visual Basic.

 • AJAX

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w AJAX.

 • Smalltalk (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Smalltalk.

 • SAP R3

  Techniki i zasady wytwarzania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w SAP R3.

 • Lisp

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Lisp.

 • JavaScript

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku JavaScript.

 • Język programowania Common Lisp

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Common Lisp.

 • Pascal (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w Pascalu.

 • TypeScript

  Techniki i zasady rozwoju oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania TypeScript.

 • OpenEdge Advanced Business Language

  Techniki i zasady rozwoju oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku OpenEdge Advanced Business Language.

 • Scratch (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w Scratch.

 • Swift (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w Swift.

 • Ruby (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w programowaniu Ruby.

 • COBOL

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w COBOL.

 • Perl

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Perl.

 • Optymalizacja jakości i cyklu czasowego

  Najbardziej optymalna rotacja lub czas cyklu oraz ogólna jakość narzędzia lub procesów maszynowych.

 • Assembly (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Assembly.

 • MATLAB

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w MATLAB.

 • ML (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania ML.

 • R

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku R.

 • Język programowania Haskell

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Haskell.

 • Python (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w Pythonie.

 • PHP

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku PHP.

 • APL

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku APL.

 • Prolog (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Prolog.

 • Język programowania Erlang

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Erlang.

 • C#

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku C#.

 • C++

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w C++.

 • Scala

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w Scala.

 • Język programowania Groovy

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku Groovy.

 • Statystyczna kontrola procesu

  Metoda kontroli jakości, która wykorzystuje statystykę do monitorowania procesów.

 • Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo

  Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w celu tworzenia, modyfikowania, analizy lub optymalizacji projektu.

 • VBScript

  Techniki i zasady programowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w VBScript.

 • SAS language

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku SAS.

 • Objective-C

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w Objective-C.

 • Microsoft Visual C++

  Program komputerowy Visual C++ jest zbiorem narzędzi do opracowywania oprogramowania, takich jak kompilator, program uruchomieniowy, edytor kodu oraz główne elementy kodu w postaci pakietu stanowiącego zunifikowany interfejs użytkownika. Jest on opracowywany przez Microsoft.

 • Java (programowanie komputerowe)

  Techniki i zasady rozwoju oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w programie Java.

 • Plany

  Umiejętność czytania i rozumienia planów, rysunków i schematów oraz prowadzenia prostego pisemnego rejestru.

 • Język programowania CoffeeScript

  Techniki i zasady tworzenia oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w CoffeeScript.

 • ASP.NET

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania w języku ASP.NET.

 • Programowanie komputerowe

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania (np. programowanie ukierunkowane na cel, programowanie funkcjonalne) oraz języków programowania.

Umiejętności

 • Korzystać z przyrządów pomiarowych

  Korzystać z przyrządów pomiarowych w zależności od mierzonej własności. Wykorzystywać różne przyrządy do pomiaru długości, powierzchni, objętości, prędkości, energii, siły i innych.

 • Programować układ CNC

  Tworzyć żądany wzór produktu w sterowniku CNC maszyny CNC w celu wytwarzania produktów.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Stosować metody statystycznej kontroli procesu

  Stosować metody statystyczne opracowane podczas projektowania doświadczeń (DOE) i kontroli procesu statystycznego (SPC) w celu kontrolowania procesów produkcyjnych.

 • Konfigurować panel sterowania maszyny

  Konfiguracja i wysyłanie poleceń do urządzenia poprzez przesyłanie odpowiednich danych wejściowych do (komputerowego) administratora danych w odniesieniu do pożądanego produktu przetworzonego.

 • Korzystać z oprogramowania CAD

  Używać systemów projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w celu wspomagania tworzenia, modyfikacji, analizy lub optymalizacji projektu.

 • Rozwiązywać problemy

  Identyfikować problemy operacyjne, decydować, co z nimi zrobić i odpowiednio zgłaszać.

 • Zapewniać dostępność wyposażenia

  Upewniać się, że niezbędne wyposażenie jest zapewnione, gotowe i dostępne do użycia przed rozpoczęciem procedur.

 • Odczytywać standardowe plany działania

  Czytać i rozumieć standardowe plany, rysunki maszyn i procesów.

Source: Sisyphus ODB