Zawód programista przemysłowych aplikacji mobilnych

Programiści przemysłowych aplikacji mobilnych wdrażają oprogramowanie aplikacji dla konkretnych, profesjonalnych przemysłowych urządzeń mobilnych (ręcznych), kierując się potrzebami zakładu, z wykorzystaniem ogólnych lub specjalnych narzędzi programowania dla systemów operacyjnych urządzeń.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Programowanie komputerowe

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania (np. programowanie ukierunkowane na cel, programowanie funkcjonalne) oraz języków programowania.

 • Narzędzia ICT do debugowania

  Narzędzia ICT wykorzystywane do testowania i debugowania programów i kodu oprogramowania, takie jak GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrind i WinDbg.

 • Systemy wbudowane

  Systemy i elementy komputerowe posiadające wyspecjalizowaną i autonomiczną funkcję w ramach większego systemu lub maszyny, takie jak architektura oprogramowania systemów wbudowanych, zintegrowane urządzenia peryferyjne, zasady projektowania oraz narzędzia rozwoju.

 • Oprogramowanie przemysłowe

  Wybór oprogramowania, które pomaga w szacowaniu, zarządzaniu i planowaniu procesów przemysłowych, takich jak projekt, przepływ pracy i poprawa produkcji.

 • Zintegrowane środowisko programistyczne

  Zestaw narzędzi do opracowywania oprogramowania, takie jak kompilator, program uruchomieniowy, edytor kodu oraz główne elementy kodu w postaci pakietu stanowiącego zunifikowany interfejs użytkownika, na przykład Visual Studio lub Eclipse.

 • Internet rzeczy

  Ogólne zasady, kategorie, wymogi, ograniczenia i słabe punkty połączonych inteligentnych urządzeń (z których większość jest połączona z Internetem).

 • Mobilne systemy operacyjne

  Cechy, ograniczenia, architektury i inne parametry systemów operacyjnych przeznaczonych do wykorzystania w urządzeniach mobilnych, takich jak Android lub iOS.

 • Narzędzia zarządzania konfiguracją oprogramowania

  Oprogramowanie do przeprowadzania identyfikacji konfiguracji, kontroli, rozliczania i audytu stanu, takie jak CVS, ClearCase, Subversion, GIT i TortoiseSVN, które wykonuje zadania zarządzania.

Umiejętności

 • Tworzyć schemat blokowy

  Tworzyć diagram, ilustrujący systematyczny postęp poprzez procedurę lub system z wykorzystaniem linii łączących i zestawu symboli.

 • Używać wzorców projektowych

  Wykorzystywać rozwiązania wielokrotnego użytku, sformalizowane najlepsze praktyki, aby rozwiązywać typowe zadania związane z programowaniem ICT w rozwoju i projektowaniu oprogramowania.

 • Projektować interfejsy aplikacji

  Tworzyć i programować interfejsy aplikacji, ich operacje, dane wejściowe i wyjściowe i podstawowe typy.

 • Korzystać z komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

  Korzystać z oprogramowania (CASE) w celu wspierania procesu rozwoju cyklu życiowego, projektowanie i wdrażanie oprogramowania i aplikacji wysokiej jakości, które można łatwo konserwować.

 • Używać bibliotek oprogramowania

  Wykorzystywać zbiory kodów i pakietów oprogramowania, które przechwytują często używane procedury, aby pomóc programistom uprościć ich pracę.

 • Przygotowywać dokumentację techniczną

  Przygotowywanie dokumentacji dla istniejących i przyszłych produktów oraz usług, z opisem ich funkcjonalności i składu w taki sposób, aby były zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców nieposiadających przygotowania technicznego oraz zgodne z określonymi wymogami i normami. Aktualizuj dokumentację.

 • Debugować oprogramowanie

  Naprawiać kod komputerowy, analizując wyniki badania, lokalizując usterki powodujące wprowadzanie niepoprawnego lub niechcianego wyniku w oprogramowaniu oraz usuwać te usterki.

 • Opracowywać prototyp oprogramowania

  Opracowywać pierwszą niekompletną lub wstępną wersję oprogramowania komputerowego w celu symulacji pewnych określonych aspektów produktu końcowego.

 • Interpretować teksty techniczne

  Czytać i rozumieć teksty techniczne informujące o sposobie wykonywania zadań, zazwyczaj z podziałem na etapy.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Analizować specyfikacje oprogramowania

  Oceniać specyfikację produktu lub systemu oprogramowania opracowywanego poprzez określenie wymogów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, ograniczeń i możliwych zestawów przypadków użycia, które ilustrują interakcje między oprogramowaniem a jego użytkownikami.

Source: Sisyphus ODB