Zawód projektant gier

Projektanci gier opracowują układ, logikę, koncepcję i grywalność gry. Koncentrują się na projekcie obszaru gry, specyfikacjach technicznych oraz wpisach właściwości numerycznych, które równoważą grywalność.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Algorytmizacja zadań

  Techniki przekształcania nieuporządkowanych opisów procesów w sekwencję działań o skończonej liczbie etapów.

 • Gatunki gier cyfrowych

  Klasyfikacja gier wideo w oparciu o ich interakcje z nośnikami gier, takimi jak gry symulacyjne, gry strategiczne, gry przygodowe i gry w galerii.

 • Systemy tworzenia gier cyfrowych

  Zintegrowane środowiska rozwojowe i specjalistyczne narzędzia projektowe przeznaczone do szybkiej iteracji gier komputerowych pochodzących od użytkowników.

 • Programowanie sieciowe

  Paradygmat programowania oparty na łączeniu znaczników (co dodaje kontekst i strukturę do tekstu) oraz na innym kodzie programowania sieciowego, takim jak AJAX, Javascript i PHP, w celu przeprowadzenia odpowiednich działań i wizualizacji treści.

 • Cykl życia rozwoju systemów

  Kolejność działań, takich jak planowanie, tworzenie, testowanie i rozmieszczanie oraz modele rozwoju i zarządzania cyklem życia systemu.

Umiejętności

 • Analizować wymagania biznesowe

  Analizować potrzeby i oczekiwania klientów w odniesieniu do produktu lub usługi w celu wykrycia i usunięcia niespójności oraz ewentualnej rozbieżności opinii wśród zainteresowanych stron.

 • Używać języków znaczników

  Używać języków komputerowych, które można odróżnić składniowo od tekstu, aby dodawać adnotacje do dokumentu, określać układ i typy dokumentów, takie jak HTML.

 • Formułować zasady gry

  Opracować szereg zasad dotyczących gry.

 • Tworzyć postaci do gier cyfrowych

  Opracowywać typologię postaci do gier cyfrowych i określać ich dokładną rolę w rozgrywce i fabule.

 • Tworzyć projekt oprogramowania

  Przenosić szereg wymogów na przejrzysty i zorganizowany projekt oprogramowania.

 • Tworzyć scenariusz gry cyfrowej

  Tworzyć scenariusz gry cyfrowej, spisując szczegółową fabułę i scenorys z opisami i celami gry.

 • Zarządzać treściami online

  Dbać o aktualizację treści stron internetowych, ich organizację, atrakcyjność oraz zaspokajanie przez nie potrzeb odbiorców docelowych, wymagań przedsiębiorstwa i międzynarodowych standardów poprzez sprawdzanie łączy oraz ustalanie ram czasowych i kolejność publikacji.

 • Opisywać sceny gier cyfrowych

  Opisywanie scen gier cyfrowych poprzez komunikowanie się i współpracę z ekipą artystyczną, projektantami i artystami w celu określenia zakresu wirtualnych środowisk gry.

 • Tworzyć koncepcję gry cyfrowej

  Opracowywać i komunikować każdy aspekt ogólnej wizji gry. Komunikować się i współpracować z ekipą techniczną, zespołami artystycznymi i projektowymi w celu wdrożenia wizji gry.

 • Tworzyć grafikę komputerową

  Stosować różne techniki wizualne w celu zaprojektowania materiału graficznego. Łączyć elementy graficzne w celu informowania o koncepcjach i pomysłach.

 • Projektować proces

  Identyfikować przepływ pracy i wymogi dotyczące zasobów dla określonego procesu, korzystając z różnych narzędzi, takich jak oprogramowanie do symulacji procesów, schematy blokowe i modele w skali.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

Source: Sisyphus ODB