Zawód projektant grafiki

Projektanci grafiki tworzą tekst i obrazy, aby przekazać pomysły. Tworzą koncepcje wizualne ręcznie lub za pomocą komputerowego oprogramowania, które są przeznaczone do publikowania w prasie papierowej lub w internecie, takie jak reklamy, strony internetowe i magazyny.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Komputerowe przygotowywanie publikacji do druku DTP

  Tworzenie dokumentów przy użyciu umiejętności składu strony na komputerze. Oprogramowanie składu komputerowego może generować układy i tworzyć tekst i obrazy o jakości typograficznej.

 • Projektowanie graficzne

  Techniki tworzenia wizualnych przedstawień i komunikatów.

Umiejętności

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Przekształcać robocze rysunki odręczne w wirtualne szkice

  Przekształcać za pomocą oprogramowania robocze rysunki odręczne w dwuwymiarowe szkice geometryczne, który mogą być dalej rozwijane w celu przygotowania ostatecznej koncepcji.

 • Tworzyć grafikę komputerową

  Stosować różne techniki wizualne w celu zaprojektowania materiału graficznego. Łączyć elementy graficzne w celu informowania o koncepcjach i pomysłach.

 • Realizować projekty w ramach przewidzianego budżetu

  Dbać o przestrzeganie budżetu. Dostosowywać prace i materiały do budżetu.

 • Postępować zgodnie z wytycznymi

  Interpretować i zachowywać zgodność z wymogami i oczekiwaniami, omówionymi i uzgodnionymi z klientami.

 • Przestrzegać wymogów w zakresie formatów publikacji

  Przesłać materiał tekstowy do druku. Zawsze należy przestrzegać wymaganych i oczekiwanych formatów publikacji.

 • Dostosowywać dzieło do różnych środków przekazu

  Dostosowywać dzieło do różnych rodzajów mediów, takich jak telewizja, filmy, reklamy i inne. Dostosowywać dzieło do rodzaju mediów, skali produkcji, budżetu, gatunków w ramach rodzaju mediów i innych.

 • Projektować prototypy

  Projektować prototypy produktów lub części składowych produktów poprzez stosowanie zasad projektowania i inżynierii.

 • Przekładać wymagania koncepcyjne do projektowania wizualnego

  Opracowywać projekt wizualny na podstawie danych specyfikacji i wymagań, w oparciu o analizę zakresu i docelowych odbiorców. Tworzyć wizualną reprezentację pomysłów, takich jak logo, grafika witryny, gry cyfrowe i układy.

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

 • Korzystać z oprogramowania z pakietu do pracy twórczej

  Korzystać z pakietów oprogramowania do pracy twórczej, takich jak „Adobe”, aby wspomóc projektowanie graficzne.

Source: Sisyphus ODB