Zawód projektant infrastruktury informacyjno-telekomunikacyjnej przedsiębiorstwa

Rolą projektantów infrastruktury informacyjno-telekomunikacyjnej przedsiębiorstwa jest zrównoważenie możliwości technologicznych i wymogów biznesowych. Określają oni również całościowy obraz strategii organizacji, jej procesów, zasobów informatycznych i zasobów TIK oraz ustalają powiązania misji, strategii i procesów biznesowych ze strategią TIK.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rynek ICT

  Procesy, interesariusze i dynamika łańcucha towarów i usług w sektorze rynku ICT.

 • Metodologie zarządzania projektami ICT

  Metodologie oraz modele planowania, zarządzania i nadzorowania zasobów ICT w celu osiągnięcia określonych celów (metodologie takie obejmują Waterfall, Incremental, V-Model, Scrum oraz Agile) i przy użyciu narzędzi ICT do zarządzania projektami.

 • Koncepcje strategii biznesowych

  Terminologia związana z projektowaniem i wdrażaniem głównych trendów i celów, które są przyjmowane przez kierownictwo organizacji, mając na uwadze jej zasoby, konkurencję i otoczenie.

 • Ramy architektury ICT

  Zbiór wymogów opisujących architekturę systemu informatycznego.

 • Architektura informacji

  Metody generowania, organizowania, przechowywania, zachowywania, łączenia, wymiany i wykorzystywania informacji.

 • Modelowanie obiektowe

  Model ukierunkowany na obiekt, oparty na klasach, obiektach, metodach i interfejsach oraz jego zastosowanie w projektowaniu i analizie oprogramowania, organizacji i technikach programowania.

 • Wymogi prawne produktów ICT

  Międzynarodowe przepisy dotyczące rozwoju i stosowania produktów ICT.

Umiejętności

 • Zarządzać projektem

  Zarządzać i planować różne zasoby, takie jak zasoby ludzkie, budżet, terminy, wyniki i jakość niezbędne dla konkretnego projektu, a także monitorować postępy w realizacji konkretnego celu w określonym czasie i w ramach określonego budżetu.

 • Definiować architekturę oprogramowania

  Tworzyć i dokumentować strukturę oprogramowania, w tym komponentów, sprzęgów i interfejsów. Zapewniać wykonalność, funkcjonalność i kompatybilność z istniejącymi platformami.

 • Gromadzić opinie klientów na temat aplikacji

  Gromadzić opinie i analizować dane od klientów, aby zidentyfikować żądania lub problemy w celu ulepszenia aplikacji i ogólnej satysfakcji klienta.

 • Sporządzać studium wykonalności

  Przeprowadzać ocenę potencjału projektu, planu, propozycji lub nowego pomysłu. Opracowywać standardowe badanie oparte na szeroko zakrojonym dochodzeniu i badaniach wspierających proces podejmowania decyzji.

 • Zarządzać architekturą ICT dla danych

  Nadzorować przepisy i stosowanie technik ICT w celu określenia architektury systemów informatycznych oraz kontroli gromadzenia, przechowywania, konsolidacji, rozmieszczenia i wykorzystania danych w organizacji.

 • Przeprowadzać analizę ryzyka

  Określać i oceniać czynniki, które mogą zagrozić powodzeniu projektu lub funkcjonowaniu organizacji. Wdrażać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków.

 • Projektować system informacyjny

  Definiowanie architektury, składu, komponentów, modułów, interfejsów i danych na potrzeby zintegrowanych systemów informacyjnych (sprzęt, oprogramowanie i sieć), w oparciu o wymogi i specyfikacje systemowe.

 • Dopasować oprogramowanie do architektury systemów

  Dopasować projekt systemu i specyfikacje techniczne do architektury oprogramowania, aby zapewnić integrację i interoperacyjność między komponentami systemu.

 • Recenzować/oceniać proces rozwoju organizacji

  Oceniać, przeglądać i podejmować decyzje w sprawie kierunków innowacji i rozwoju w organizacji w celu poprawy efektywności i obniżenia kosztów.

 • Być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie systemów informacyjnych

  Gromadzić najnowsze informacje na temat istniejących rozwiązań w zakresie systemów informacyjnych, obejmujących oprogramowanie i sprzęt, a także elementy sieci.

 • Stosować zasady użytkowania systemu ICT

  Przestrzegać pisemnych i etycznych przepisów i zasad dotyczących właściwego użytkowania i administrowania systemem teleinformatycznym.

 • Projektować architekturę korporacyjną

  Analizować strukturę biznesową i zapewniać logiczną organizację procesów biznesowych i infrastruktury informacyjnej. Stosować zasady i praktyki, które pomagają organizacjom w realizacji ich strategii, reagowaniu na zakłócenia i osiąganiu ich celów.

 • Udzielać porad w zakresie ICT

  Doradzać w zakresie odpowiednich rozwiązań w dziedzinie ICT, wybierając alternatywy i optymalizując decyzje, biorąc jednocześnie pod uwagę potencjalne ryzyko, korzyści i ogólny wpływ na klientów profesjonalnych.

Source: Sisyphus ODB