Zawód projektant mediów cyfrowych

Projektanci mediów cyfrowych tworzą i edytują grafiki, animacje, dźwięk, tekst i film, aby pomóc w tworzeniu zintegrowanych produktów multimedialnych. Mogą prowadzić działalność związaną z internetem, sieciami społecznościowymi, rozszerzoną rzeczywistością i wirtualną rzeczywistością, ale wykluczają produkcję muzyki z wykorzystaniem instrumentów fizycznych i złożonych narzędzi syntezy oprogramowania. Projektanci mediów cyfrowych mogą programować i budować strony internetowe, aplikacje mobilne i inne produkty multimedialne.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Oprogramowanie do authoringu

  Oprogramowanie zapewniające wstępnie zaprogramowane elementy, które umożliwiają tworzenie interaktywnych aplikacji multimedialnych w celu edycji, struktury i rozmieszczenia treści przeznaczonych do publikacji.

 • Algorytmizacja zadań

  Techniki przekształcania nieuporządkowanych opisów procesów w sekwencję działań o skończonej liczbie etapów.

 • Strategia wydawnicza

  Metody, reguły, media i narzędzia publikowania treści z systemów zarządzania treścią w pojedynczych źródłach lub w różnych mediach.

 • Programowanie sieciowe

  Paradygmat programowania oparty na łączeniu znaczników (co dodaje kontekst i strukturę do tekstu) oraz na innym kodzie programowania sieciowego, takim jak AJAX, Javascript i PHP, w celu przeprowadzenia odpowiednich działań i wizualizacji treści.

 • Języki arkusza stylów

  Dziedzina języka komputerowego, zajmująca się prezentacją ustrukturyzowanych dokumentów, takich jak kaskadowe arkusze stylów (CSS). Dokumenty te muszą być zgodne z arkuszami stylów, zestawem reguł stylistycznych, takich jak czcionka, kolor i układ.

 • Edytory graficzne

  Dziedzina graficznych narzędzi ICT, które umożliwiają cyfrową edycję i komponowanie grafiki, takich jak GIMP, Adobe Photoshop i Adobe Illustrator, do tworzenia grafiki rastrowej 2D lub grafiki wektorowej 2D.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Narzędzia zarządzania konfiguracją oprogramowania

  Oprogramowanie do przeprowadzania identyfikacji konfiguracji, kontroli, rozliczania i audytu stanu, takie jak CVS, ClearCase, Subversion, GIT i TortoiseSVN, które wykonuje zadania zarządzania.

Umiejętności

 • Zarządzać treściami online

  Dbać o aktualizację treści stron internetowych, ich organizację, atrakcyjność oraz zaspokajanie przez nie potrzeb odbiorców docelowych, wymagań przedsiębiorstwa i międzynarodowych standardów poprzez sprawdzanie łączy oraz ustalanie ram czasowych i kolejność publikacji.

 • Włączyć zawartość do mediów wyjściowych

  Opracowywać i dodawać treści multimedialne i tekst w systemach online i offline, takich jak strony internetowe, platformy, aplikacje i media społecznościowe w celu publikowania i rozpowszechniania.

 • Tworzyć makietę strony internetowej

  Opracowywać obraz lub zestaw obrazów przedstawiających elementy funkcjonalne witryny internetowej lub strony, zwykle wykorzystywanych do planowania funkcji i struktury strony internetowej.

 • Używać języków znaczników

  Używać języków komputerowych, które można odróżnić składniowo od tekstu, aby dodawać adnotacje do dokumentu, określać układ i typy dokumentów, takie jak HTML.

 • Tworzyć grafikę komputerową

  Stosować różne techniki wizualne w celu zaprojektowania materiału graficznego. Łączyć elementy graficzne w celu informowania o koncepcjach i pomysłach.

 • Edytować obrazy

  Edytować różnego rodzaju obrazy, takie jak fotografie lub ilustracje analogowe i cyfrowe.

 • Konwertować w elementy animowane

  Przekształcać rzeczywiste obiekty w wizualne elementy animowane z wykorzystaniem technik animacji, takich jak skanowanie optyczne.

 • Przygotowywać treści multimedialne

  Opracowywanie materiałów multimedialnych, takich jak zrzuty ekranowe, grafiki, slajdy, animacje i materiały wideo, które mają być wykorzystane jako zintegrowane treści w szerszym kontekście informacyjnym.

Source: Sisyphus ODB