Zawód projektant obuwia

Projektanci obuwia prowadzą analizy trendów w modzie, prognozowania i badania rynku, tworzą koncepcje obuwia i budują kolekcje w oparciu o nastroje lub koncepcje, palety kolorów, materiały, rysunki i szkice itp. Prowadzą proces próbkowania, drukują prototypy i próbki obuwia celem prezentacji, aby promować koncepcje i kolekcje obuwia. Określają zakres materiałów i komponentów, określają specyfikacje projektowe przez współpracę z zespołem technicznym oraz dokonują przeglądu próbek obuwia, prototypów i kolekcji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Planowanie kampanii marketingowych obuwia i wyrobów skórzanych

  Zasady i metody stosowane przy tworzeniu planu marketingowego oraz sposób, w jaki przedsiębiorstwo może zająć najlepsze miejsce w porównaniu z konkurentami, z uwzględnieniem specyfiki rynku obuwia i wyrobów skórzanych. 

 • Jakość obuwia

  Specyfikacje jakościowe materiałów, procesów i produktów końcowych, najczęstsze wady obuwia, procedury szybkiego testowania, procedury i normy badań laboratoryjnych, odpowiedni sprzęt do kontroli jakości. Zapewnienie jakości procesów produkcji obuwia i podstawowych koncepcji dotyczących jakości, w tym ram jakości i standardów obuwia.

 • Ergonomia projektów obuwia i wyrobów skórzanych

  Zasady stosowane w projektowaniu różnych stylów obuwia i wyrobów skórzanych dla uzyskania prawidłowych proporcji anatomicznych i ergonomicznych oraz wymiarów.

 • Stopniowanie szablonów

  Dokładna znajomość schematów cięcia i klasyfikacja szablonów w celu uzyskania serii wymiarowej w przypadku masowej produkcji. Znajomość sposobu oznakowania wcięć, otworów, naddatków na szew oraz innych specyfikacji technicznych. Dokonywanie korekt i uzyskanie ostatecznych szablonów cięcia w celu wyrównania wszelkich stwierdzonych problemów podczas pobierania próbek.

 • Proces tworzenia obuwia

  Projekty tworzenia obuwia, poczynając od inspiracji, po projektowanie techniczne i produkcję, z uwzględnieniem szeregu etapów. Najnowsze trendy w zakresie materiałów, komponentów, procesów i koncepcji w zakresie obuwia.

 • Elementy obuwia

  Elementy obuwia zarówno cholewek (przyszwy, obłożyna, podbicie, usztywniacze, noski itp.), jak i spodów (podeszwy, obcasy, wkładki itp.). Kwestie ekologiczne i znaczenie recyklingu. Wybór odpowiednich materiałów i komponentów w oparciu o ich wpływ na styl i cechy obuwia, właściwości i możliwości produkcji. Procedury i metody chemicznej i mechanicznej obróbki skóry i materiałów innych niż skóra.

 • Materiały obuwnicze

  Właściwości, komponenty, zalety i ograniczenia szerokiej gamy materiałów stosowanych w produkcji obuwia: skóry, zamienników skóry (syntetyków lub materiałów sztucznych), tekstyliów, tworzyw sztucznych, gumy itp. 

 • Technologia produkcji obuwia

  Technologia przetwarzania i maszyneria wykorzystywana w produkcji obuwia. Produkcja obuwia rozpoczyna się w pomieszczeniu do wycinania/klikania, od wycinania cholewek i dolnych elementów. Górne elementy łączy się w pomieszczeniu składu, postępując zgodnie z dokładną kolejnością określonych czynności: skórowanie, składanie, szycie itp. Zamknięta część górna, wkładka i pozostałe dolne elementy są łączone w montażowni, gdzie głównymi czynnościami jest zszywanie i przyszywanie podeszwy. Proces kończy się czynnościami wykończeniowymi w pomieszczeniu wykończeniowym i pakowalni.

Umiejętności

 • Tworzyć wzory obuwia

  Tworzyć standardową formę lub powłokę, dwuwymiarową reprezentację trójwymiarowego kształtu końcowego. Tworzyć skalowane wzory cholewek i dolnych elementów metodami ręcznymi na podstawie projektów.

 • Informować o kwestiach handlowych i technicznych w językach obcych

  Posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym w celu komunikowania problemów handlowych i technicznych z różnymi dostawcami i klientami.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Pracować w zespołach zajmujących się produkcją materiałów włókienniczych

  Pracować harmonijnie z kolegami z zespołów w przemyśle włókienniczym i odzieżowym.

 • Przeprowadzać badanie rynku w przemyśle obuwniczym

  Przeprowadzać badanie rynku dotyczące klientów firmy, wybierając i stosując właściwe strategie marketingowe dla przemysłu obuwniczego. Stosować kombinację strategii marketingowych (produkt, ceny, promocje i dystrybucja) w warunkach panujących w przedsiębiorstwie. Prognozować, w jaki sposób różne czynniki, takie jak środowisko, innowacje technologiczne, zachowanie zawodowe itp., wpływają na marketing i sprzedaż obuwia produkowanego przez przedsiębiorstwo.

 • Projektować obuwie i wyroby skórzane zgodnie z trendami panującymi w modzie

  Znajomość najnowszych stylów, uczestniczenie w pokazach mody oraz dokonywanie przeglądów magazynów mody i ubrań oraz podręczników, analizując dotychczasowe i obecne trendy w modzie w takich dziedzinach, jak obuwie, wyroby skórzane i rynek odzieżowy. Wykorzystanie myślenia analitycznego i modeli kreatywnych do stosowania i interpretowania w sposób systematyczny nadchodzących tendencji w zakresie mody i stylu życia.

 • Tworzyć szkice techniczne obuwia

  Umieć stosować różne techniki tworzenia szkiców i rysunków, w tym rysunków artystycznych, ręcznych lub komputerowych, mając na uwadze proporcje i perspektywę, wykonywać szkice obuwia, kopyt szewskich, podeszew i obcasów, zarówno w postaci płaskiego szkicu 2D, jak i 3D. Przygotowywać karty charakterystyki zawierające szczegóły dotyczące materiałów, części składowych i wymagań produkcyjnych.

 • Tworzyć kolekcję obuwia

  Przekształcanie pomysłów i koncepcji projektowania obuwia w prototypy, a na koniec w kolekcję. Analiza i sprawdzanie projektów pod różnymi kątami, takimi jak funkcjonalność, estetyka, komfort, wydajność i możliwości produkcyjne. Zarządzanie procesem rozwoju wszystkich prototypów obuwia w celu zaspokojenia potrzeb klienta i odpowiedniego zrównoważenia jakości z kosztami produkcji.

 • Wdrażać plan kampanii marketingowej dotyczącej obuwia

  Wdrażać plany marketingowe zgodnie ze specyfikacjami przedsiębiorstwa, przy zachowaniu zgodności z wymogami rynkowymi.

 • Opracowywać plany kampanii marketingowych dla obuwia i wyrobów skórzanych

  Umiejętność opracowywania planów marketingowych i zapewnienia wytycznych dotyczących strategii marketingowych przedsiębiorstwa, a także identyfikowania potencjalnych rynków oraz prowadzenie działań marketingowych w celu promowania produktów obuwniczych firmy.

 • Praktykować innowacyjne myślenie w branży obuwniczej i wyrobów skórzanych

  Tworzyć innowacje w sektorze obuwia i wyrobów skórzanych. Oceniać nowe pomysły i koncepcje w celu przekształcenia ich w produkty nadające się do wprowadzenia do obrotu. Wykorzystać ducha przedsiębiorczości na wszystkich etapach rozwoju produktu i procesu w celu określenia nowych możliwości biznesowych dla docelowych rynków.

 • Wykonywać rysunki techniczne elementów odzieży

  Sporządzać rysunki techniczne odzieży, wyrobów skórzanych i obuwia, w tym zarówno rysunki techniczne, jak i inżynierskich. Używać ich do komunikowania się lub przekazywania pomysłów projektowych i szczegółów produkcyjnych producentom wzorów, technologom, producentom narzędzi i producentom sprzętu lub innym operatorom maszyn w celu pobierania próbek i produkcji.

 • Zmniejszać wpływ produkcji obuwia na środowisko

  Oceniać wpływ produkcji obuwia na środowisko i minimalizować zagrożenia dla środowiska. Ograniczać szkodliwe dla środowiska praktyki pracy na różnych etapach produkcji obuwia.

 • Tworzyć tablice inspiracji

  Tworzyć tablice inspiracji do kolekcji designerskich w modzie lub wystroju wnętrz, gromadząc różne źródła inspiracji, doznań, tendencji i tekstur, omawiając je z osobami zaangażowanymi w projekt, aby zapewnić, że kształt, projekt, kolory i ogólny charakter kolekcji odpowiadają zamówieniu lub stosownemu projektowi artystycznemu.

 • Korzystać z narzędzi IT

  Stosować komputery, sieci komputerowe i inne technologie i sprzęt do przechowywania, odzyskiwania, przesyłania i manipulowania danymi w kontekście działalności biznesowej lub przedsiębiorstwa.

Source: Sisyphus ODB