Zawód projektant pojazdów

Projektanci pojazdów tworzą projekty modeli w 2D lub 3D oraz przygotowują rysunki izometryczne i grafiki. Prowadzą również badania nad gromadzeniem danych na temat (nowych) materiałów, tendencji rynkowych i procesów produkcyjnych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Mechanika pojazdów silnikowych

  Sposób współdziałania i oddziaływania sił energetycznych w pojazdach silnikowych, takich jak samochody, autobusy, wózki inwalidzkie i inne pojazdy silnikowe. 

 • Mechanika materiałowa

  Zachowanie ciał stałych poddanych obciążeniom i naprężeniom oraz metody obliczania tych obciążeń i naprężeń.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Procesy wytwarzania pojazdów

  Szereg kroków podejmowanych w celu wyprodukowania samochodu lub innego pojazdu silnikowego, takich jak projekt, montaż podwozia i nadwozia, proces malowania, montaż wnętrza i kontrola jakości.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Estetyka

  Zbiór zasad, na podstawie których coś jest uważane za atrakcyjne i piękne.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

Umiejętności

 • Tworzyć szkice projektowe

  Tworzyć szkice projektowe obrazów pomocnych w tworzeniu i komunikowaniu koncepcji projektowych.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Pośredniczyć w kontaktach z inżynierami

  Współpracować z inżynierami w celu zapewnienia wspólnego zrozumienia i omówienia projektowania, opracowywania i ulepszania produktów.

 • Obsługiwać komputer

  Wykorzystywać sprzęt komputerowy lub urządzenia cyfrowe, aby ułatwić kontrolę jakości, zarządzanie danymi i komunikację. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez program komputerowy, tworzyć pliki lub dokumenty komputerowe.

 • Wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

  Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

Source: Sisyphus ODB