Zawód projektant silników

Projektanci silników wykonują obowiązki techniczne w zakresie projektowania urządzeń mechanicznych, takich jak maszyny i wszystkie rodzaje silników. Nadzorują oni również ich instalację i utrzymanie.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rysunki części pojazdów silnikowych

  Różne rodzaje rysunków technicznych wykorzystywane w odniesieniu do części pojazdów silnikowych.

 • Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo

  Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w celu tworzenia, modyfikowania, analizy lub optymalizacji projektu.

 • Układy elektryczne w pojazdach

  Znajomość układów elektrycznych pojazdu, w tym elementów takich jak akumulator, rozrusznik i alternator. Akumulator dostarcza energię do rozrusznika. Alternator dostarcza akumulatorowi energię konieczną do zasilania pojazdu. Zrozumienie wzajemnych zależności między tymi elementami do rozwiązania problemu nieprawidłowego działania.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Zasady ekologiczne

  Zrozumienie, w jaki sposób funkcjonuje ekosystem i jego związek z planowaniem i projektowaniem środowiska.

Umiejętności

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Tendencje w sektorze pojazdów

  Zbierać informacje o aktualnych trendach i stylach pojazdów oraz o potrzebie nowych produktów lub usług.

 • Korzystać z oprogramowania CAD

  Używać systemów projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w celu wspomagania tworzenia, modyfikacji, analizy lub optymalizacji projektu.

 • Obliczać koszty projektu

  Obliczać koszty projektu, aby upewnić się, że projekt jest opłacalny finansowo.

 • Obliczać zapotrzebowanie na materiały

  Określić ilość i rodzaj materiałów niezbędnych do budowy niektórych maszyn lub urządzeń.

 • Prowadzić badania trendów we wzornictwie

  Prowadzenie badań na temat obecnych i przyszłych zmian i tendencji w zakresie projektowania oraz powiązanych z nimi docelowych cech rynku.

Source: Sisyphus ODB