Zawód projektant systemów informacyjno-telekomunikacyjnych

Projektanci systemów informacyjno-telekomunikacyjnych projektują architekturę, elementy, moduły, interfejsy i dane wieloelementowych systemów z myślą o spełnieniu określonych wymogów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Teoria systemów

  Zasady, które można stosować do wszystkich rodzajów systemów na wszystkich poziomach hierarchii, opisujące wewnętrzną organizację systemu, jego mechanizmy utrzymywania tożsamości i stabilności oraz osiągania adaptacji i samoregulacji, a także jego zależności i interakcje z otoczeniem.

 • Cykl życia rozwoju systemów

  Kolejność działań, takich jak planowanie, tworzenie, testowanie i rozmieszczanie oraz modele rozwoju i zarządzania cyklem życia systemu.

 • Modelowanie procesów biznesowych

  Narzędzia, metody i oznaczenia, takie jak model procesu biznesowego i język postępowania (BPMN) oraz język postępowania wykonawczego (BPMN), stosowane do opisu i analizy cech procesu biznesowego i modelu jego dalszego rozwoju.

 • Programowanie sieciowe

  Paradygmat programowania oparty na łączeniu znaczników (co dodaje kontekst i strukturę do tekstu) oraz na innym kodzie programowania sieciowego, takim jak AJAX, Javascript i PHP, w celu przeprowadzenia odpowiednich działań i wizualizacji treści.

 • Narzędzia do projektowania baz danych

  Metody i narzędzia wykorzystywane do tworzenia logicznej i fizycznej struktury baz danych, takie jak struktury logiczne danych, schematy, metodologie modelowania i stosunki jednostkowe.

 • Platformy sprzętowe

  Właściwości konfiguracji sprzętu wymaganego do przetwarzania oprogramowania użytkowego.

Umiejętności

 • Przeprowadzać testy systemu

  W celu wykrywania usterek systemowych wybierać, wykonywać i śledzić testy pod oprogramowania lub sprzętu, zarówno w zintegrowanych jednostkach systemu, jak i w połączeniach wzajemnych oraz w całościowych systemach. Organizować badania, takie jak badanie instalacji, badanie bezpieczeństwa oraz badanie graficznego interfejsu użytkownika.

 • Dopasować oprogramowanie do architektury systemów

  Dopasować projekt systemu i specyfikacje techniczne do architektury oprogramowania, aby zapewnić integrację i interoperacyjność między komponentami systemu.

 • Stosować teorię systemów teleinformatycznych

  Wdrażać zasady teorii systemów ICT w celu wyjaśnienia i udokumentowania cech systemu, które mogą być powszechnie stosowane do innych systemów

 • Używać języków znaczników

  Używać języków komputerowych, które można odróżnić składniowo od tekstu, aby dodawać adnotacje do dokumentu, określać układ i typy dokumentów, takie jak HTML.

 • Integrować elementy składowe systemu

  Wybierać i stosować techniki i narzędzia integracji w celu zaplanowania i wdrożenia integracji modułów i komponentów sprzętu i oprogramowania w systemie. Stosować specyficzne techniki badawcze w celu zapewnienia integralności podczas integracji systemu.

 • Zarządzać bazą danych

  Stosować schematy i modele projektowania baz danych, definiować zależności danych, używać języków zapytań i systemów zarządzania bazami danych (DBMS) do tworzenia baz danych i zarządzania nimi.

 • Projektować system informacyjny

  Definiowanie architektury, składu, komponentów, modułów, interfejsów i danych na potrzeby zintegrowanych systemów informacyjnych (sprzęt, oprogramowanie i sieć), w oparciu o wymogi i specyfikacje systemowe.

 • Tworzyć modele danych

  Stosować określone techniki i metody w celu analizy wymogów dotyczących danych w procesach biznesowych danej organizacji celem tworzenia modeli dla tych danych, takich jak modele koncepcyjne, logiczne i fizyczne. Modele te mają specyficzną strukturę i format.

 • Pozyskiwać elementy systemowe

  Pozyskiwać sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub elementy sieci, które odpowiadają innym częściom systemu w celu jego rozszerzenia i wykonania niezbędnych zadań.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Analizować wymagania biznesowe

  Analizować potrzeby i oczekiwania klientów w odniesieniu do produktu lub usługi w celu wykrycia i usunięcia niespójności oraz ewentualnej rozbieżności opinii wśród zainteresowanych stron.

 • Oceniać stan wiedzy z zakresu ICT

  Oceniać zdolności wykwalifikowanych ekspertów w systemie ICT, aby wyraźnie wskazać je do dalszej analizy i użytkowania.

 • Projektować architekturę korporacyjną

  Analizować strukturę biznesową i zapewniać logiczną organizację procesów biznesowych i infrastruktury informacyjnej. Stosować zasady i praktyki, które pomagają organizacjom w realizacji ich strategii, reagowaniu na zakłócenia i osiąganiu ich celów.

Source: Sisyphus ODB