Zawód projektant systemów nauczania przez internet

Projektanci systemów nauczania przez internet określają cele i procedury dotyczące stosowania technologii uczenia się w ramach organizacji i tworzenia infrastruktury, która będzie wspierać te cele i procedury.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Psychologia poznawcza

  Ludzkie procesy psychiczne, takie jak: uwaga, pamięć, używanie języka, percepcja, rozwiązywanie problemów, kreatywność i myślenie.

 • Gatunki gier cyfrowych

  Klasyfikacja gier wideo w oparciu o ich interakcje z nośnikami gier, takimi jak gry symulacyjne, gry strategiczne, gry przygodowe i gry w galerii.

 • E-learning

  Strategie i metody dydaktyczne uczenia się, w których głównymi elementami są technologie ICT.

 • Systemy zarządzania nauczaniem

  Platforma e-learningowa służąca do tworzenia, administrowania, organizowania, sprawozdawczości i realizacji programów nauczania za pośrednictwem nośników elektronicznych lub programów szkoleniowych.

 • Instruktażowe modele projektowe

  Wytyczne lub strategie projektowania i opracowywania instrukcji w celu zapewnienia uczniom zamierzonych efektów uczenia się.

 • Infrastruktura oprogramowania do e-learningu

  Własności infrastruktury i specyfikacji wymaganych do stworzenia warunków e-learningu, które umożliwiają zdobywanie doświadczeń edukacyjnych przez odbiorców.

 • Standardy e-learningu opartego na rozwiązaniach internetowych

  Standardy i specyfikacje stosowane w e-learningu internetowym, takie jak SCORM (Sharable Content Object Reference Model), określające komunikację między treściami po stronie klienta a systemem hosta obsługiwanym przez system zarządzania nauczaniem.

 • Technologie uczenia się

  Technologie i kanały, w tym cyfrowe, mające na celu doskonalenie uczenia się.

Umiejętności

 • Identyfikować potrzeby szkoleniowe

  Analizować problemy szkoleniowe i określać potrzeby szkoleniowe organizacji lub osób fizycznych, aby zapewnić im szkolenie dostosowane do ich stopnia zaawansowania, profilu, środków i problemu.

 • Projektować system informacyjny

  Definiowanie architektury, składu, komponentów, modułów, interfejsów i danych na potrzeby zintegrowanych systemów informacyjnych (sprzęt, oprogramowanie i sieć), w oparciu o wymogi i specyfikacje systemowe.

 • Monitorować wydajność systemu

  Mierzyć niezawodność i wydajność systemu przed, podczas i po integracji komponentów oraz podczas pracy i konserwacji systemu. Wybierać i używać narzędzi i technik monitorowania wydajności, takich jak specjalne oprogramowanie.

 • Przekazywać sprawozdania dotyczące analizy kosztów i korzyści

  Przygotowywać, kompilować i przekazywać sprawozdania z podziałem kosztów na proponowane i budżetowe plany firmy. Z wyprzedzeniem analizować finansowe lub społeczne koszty i korzyści projektu lub inwestycji w danym okresie.

 • Opracowywać plan w zakresie e-learningu

  Opracowywać plan strategiczny, aby zmaksymalizować wyniki technologii edukacyjnych zarówno w organizacji, jak i poza nią.

 • Analizować środowisko ICT organizacji

  Badać zewnętrzne i wewnętrzne środowisko organizacji, identyfikując jej mocne i słabe strony, aby zapewnić podstawę dla strategii firmy i dalszego planowania.

Source: Sisyphus ODB