Zawód projektant systemów wbudowanych

Projektanci systemów wbudowanych odnoszą i projektują wymogi oraz plan lub strukturę wysokiego szczebla wbudowanego systemu sterowania, kierując się specyfikacjami oprogramowania technicznego.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Algorytmizacja zadań

  Techniki przekształcania nieuporządkowanych opisów procesów w sekwencję działań o skończonej liczbie etapów.

 • Teoria inżynierii sterowania

  Interdyscyplinarny sektor inżynieryjny, który zajmuje się zachowaniem systemów dynamicznych z danymi wejściowymi, oraz sposób, w jaki ich zachowanie zmienia się w oparciu o informacje zwrotne.

 • Narzędzia zarządzania konfiguracją oprogramowania

  Oprogramowanie do przeprowadzania identyfikacji konfiguracji, kontroli, rozliczania i audytu stanu, takie jak CVS, ClearCase, Subversion, GIT i TortoiseSVN, które wykonuje zadania zarządzania.

 • Cykl życia rozwoju systemów

  Kolejność działań, takich jak planowanie, tworzenie, testowanie i rozmieszczanie oraz modele rozwoju i zarządzania cyklem życia systemu.

 • Przetwarzanie sygnałów

  Algorytmy, aplikacje i wdrożenia zajmujące się przetwarzaniem i przesyłaniem informacji za pomocą częstotliwości analogowych lub cyfrowych.

 • Systemy wbudowane

  Systemy i elementy komputerowe posiadające wyspecjalizowaną i autonomiczną funkcję w ramach większego systemu lub maszyny, takie jak architektura oprogramowania systemów wbudowanych, zintegrowane urządzenia peryferyjne, zasady projektowania oraz narzędzia rozwoju.

 • Protokoły komunikacyjne ICT

  System zasad, które umożliwiają wymianę informacji między komputerami lub innymi urządzeniami za pośrednictwem sieci komputerowych.

 • System czasu rzeczywistego

  Sprzęt i systemy oprogramowania ICT reagujące na dane wejściowe w ściśle określonych ramach czasowych

Umiejętności

 • Udzielać porad w zakresie ICT

  Doradzać w zakresie odpowiednich rozwiązań w dziedzinie ICT, wybierając alternatywy i optymalizując decyzje, biorąc jednocześnie pod uwagę potencjalne ryzyko, korzyści i ogólny wpływ na klientów profesjonalnych.

 • Tworzyć schemat blokowy

  Tworzyć diagram, ilustrujący systematyczny postęp poprzez procedurę lub system z wykorzystaniem linii łączących i zestawu symboli.

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

 • Tworzyć projekt oprogramowania

  Przenosić szereg wymogów na przejrzysty i zorganizowany projekt oprogramowania.

 • Analizować specyfikacje oprogramowania

  Oceniać specyfikację produktu lub systemu oprogramowania opracowywanego poprzez określenie wymogów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, ograniczeń i możliwych zestawów przypadków użycia, które ilustrują interakcje między oprogramowaniem a jego użytkownikami.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Tłumaczyć elektroniczne specyfikacje projektowe

  Analizowanie i rozumienie szczegółowych specyfikacji projektu elektronicznego.

Source: Sisyphus ODB