Zawód projektant wewnętrznych terenów zielonych

Projektanci wewnętrznych terenów zielonych projektują, instalują i utrzymują zielone przestrzenie we wnętrzach zgodnie z wymogami klienta.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zwalczanie chorób roślin

  Rodzaje i cechy chorób roślin i upraw. Różne rodzaje metod kontroli, działania z wykorzystaniem metod konwencjonalnych oraz biologicznych, z uwzględnieniem rodzaju rośliny lub uprawy, warunków środowiskowych i klimatycznych oraz przepisów BHP. Magazynowanie i przeładunek produktów.

 • Wpływ roślin na warunki klimatyczne i zdrowotne we wnętrzach

  Sposób, w jaki różne rośliny wpływają na klimat we wnętrzach oraz wiedza, które rośliny mogą powodować alergie

 • Gatunki roślin

  Różnorodność roślin, drzew i krzewów oraz ich szczególne cechy. 

 • Materiały kształtujące krajobraz

  Dziedzina wiedzy wyróżniająca niektóre niezbędne materiały, takie jak drewno i zrębki, cement, kamyki i gleba do celów kształtowania krajobrazu.

 • Zwalczanie szkodników roślin

  Rodzaje i cechy szkodników roślin oraz upraw. Różne rodzaje metod kontroli szkodników, działania z wykorzystaniem metod konwencjonalnych lub biologicznych, uwzględniające rodzaj roślin lub upraw, warunki środowiskowe i klimatyczne oraz przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Magazynowanie i postępowanie z produktami.

 • Zasady projektowania

  Elementy stosowane w projektowaniu, takie jak harmonia, skala, proporcja, równowaga, symetria, przestrzeń, forma, struktura, kolor, światło, cień i zgodność oraz ich zastosowanie w praktyce.

Umiejętności

 • Wspierać realizację projektów wystroju wnętrz roślinami

  Pomagać w pracach lub wykonywać prace związane z sadzeniem, pielęgnacją, podlewaniem i opryskiwaniem kwiatów, podwieszanych koszy, roślin, krzewów i drzew stanowiących dekorację wnętrz zgodnie z opisem pracy lub projektem

 • Przeprowadzać kontrole szkodników

  Przeprowadzanie oprysków roślin w ramach kontroli szkodników i chorób zgodnie z krajowymi wymogami przemysłowymi i wymogami klientów. Rozlewanie gnojówki i nawozu zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska

 • Transportować zasoby fizyczne w obrębie miejsca pracy

  Transportować zasoby fizycznych, takie jak produkty, sprzęt, materiały i płyny. Starannie ładować, transportować i rozładowywać zasoby w bezpieczny i wydajny sposób, utrzymując ładunek w dobrym stanie.

 • Opracowywać plany architektoniczne

  Opracowywać ogólny plan placów budowy i nasadzeń krajobrazowych. Przygotowywać szczegółowe plany rozwoju i specyfikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Analizować prywatne plany zagospodarowania pod kątem ich dokładności, adekwatności i zgodności z przepisami.

 • Oceniać zagrożenia i skutki projektu

  Oceniać ryzyko związane z danym miejscem, proponowane zagospodarowanie i konsekwencje ogólnego układu instalacji dla końcowego projektu, użyteczności, konserwacji i bezpieczeństwa użytkowania.

 • Tworzyć ekspozycje roślinne

  Tworzenie ekspozycji roślinnych w pomieszczeniach lub na zewnątrz, które mają służyć jako granice w ogrodzie o charakterze formalnym lub nieformalnym, w podwieszanych koszykach, pojemnikach sadzeniowych lub w postaci zielonych ścian we wnętrzach.

 • Określać elementy kształtowania krajobrazu

  Tworzyć komponenty i materiały projektowe, które są odpowiednie dla miejsca, celu i oczekiwanego zastosowania. Polecać rośliny i materiały odpowiednie dla programu i mieszczące się w budżecie.

 • Przygotowywać obszar uprawy pod uprawę

  Przygotowywać obszar sadzenia i glebę do sadzenia poprzez nawożenie, ściółkowanie i kontrolę chwastów. Uwzględniać warunki panujące na danym obszarze, glebę i typ roślin.

 • Przycinać żywopłoty i drzewa

  Ciąć i przycinać żywopłoty i drzewa w formy ozdobne z uwzględnieniem aspektów botanicznych i estetycznych.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Wykonywać operacje niszczenia chwastów

  Przeprowadzać opryski upraw pod kątem chwastów i chorób roślin zgodnie z krajowymi wymogami przemysłowymi i wymogami klienta.

 • Zarządzać wystawami ze sztucznych roślin

  Przygotowywać sztuczne rośliny i inne materiały zgodnie z wymaganiami. Konfigurować, instalować i konserwować wystawy sztucznych roślin.

Source: Sisyphus ODB