Zawód projektant wzornictwa przemysłowego

Projektanci wzornictwa przemysłowego opracowują pomysły i rozwijają je na projekty i koncepcje w odniesieniu do szerokiej gamy wytwarzanych produktów. Łączą kreatywność, estetykę, wykonalność produkcji oraz znaczenie rynkowe przy projektowaniu nowych produktów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady projektowania

  Elementy stosowane w projektowaniu, takie jak harmonia, skala, proporcja, równowaga, symetria, przestrzeń, forma, struktura, kolor, światło, cień i zgodność oraz ich zastosowanie w praktyce.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Projektowanie przemysłowe

  Praktyka projektowania produktów, które mają być wytwarzane za pomocą technik produkcji masowej.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Procesy wytwarzania

  Wymagane kroki, dzięki którym materiał jest przekształcany w produkt, jego rozwój i wytwarzanie w pełnej skali.

 • Ergonomia

  Nauka o projektowaniu systemów, procesów i produktów, które dostosowują się do silnych cech ludzi, tak aby mogli oni łatwo i bezpiecznie korzystać z tych systemów, procesów i produktów.

 • Estetyka

  Zbiór zasad, na podstawie których coś jest uważane za atrakcyjne i piękne.

Umiejętności

 • Postępować zgodnie z wytycznymi

  Interpretować i zachowywać zgodność z wymogami i oczekiwaniami, omówionymi i uzgodnionymi z klientami.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Pośredniczyć w kontaktach z inżynierami

  Współpracować z inżynierami w celu zapewnienia wspólnego zrozumienia i omówienia projektowania, opracowywania i ulepszania produktów.

 • Prowadzić badania trendów we wzornictwie

  Prowadzenie badań na temat obecnych i przyszłych zmian i tendencji w zakresie projektowania oraz powiązanych z nimi docelowych cech rynku.

 • Określać odpowiedniość materiałów

  Określać podczas projektowania produktów, czy materiały są odpowiednie i dostępne do produkcji.

 • Tworzyć szkice projektowe

  Tworzyć szkice projektowe obrazów pomocnych w tworzeniu i komunikowaniu koncepcji projektowych.

 • Sporządzać specyfikacje projektowe

  Sporządzanie wykazu specyfikacji projektowych, takich jak materiały i części do wykorzystania oraz kosztorys.

 • Przedstawiać szczegółowe propozycje projektowe

  Przygotowywać i przedstawiać szczegółowe propozycje projektowe dotyczące konkretnej produkcji różnym osobom, w tym na stanowiskach technicznych, artystycznych i kierowniczych.

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

Source: Sisyphus ODB