Zawód projektant wzornictwa przemysłowego

Projektanci wzornictwa przemysłowego opracowują pomysły i rozwijają je na projekty i koncepcje w odniesieniu do szerokiej gamy wytwarzanych produktów. Łączą kreatywność, estetykę, wykonalność produkcji oraz znaczenie rynkowe przy projektowaniu nowych produktów.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady projektowania

  Elementy stosowane w projektowaniu, takie jak harmonia, skala, proporcja, równowaga, symetria, przestrzeń, forma, struktura, kolor, światło, cień i zgodność oraz ich zastosowanie w praktyce.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Projektowanie przemysłowe

  Praktyka projektowania produktów, które mają być wytwarzane za pomocą technik produkcji masowej.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Procesy wytwarzania

  Wymagane kroki, dzięki którym materiał jest przekształcany w produkt, jego rozwój i wytwarzanie w pełnej skali.

 • Ergonomia

  Nauka o projektowaniu systemów, procesów i produktów, które dostosowują się do silnych cech ludzi, tak aby mogli oni łatwo i bezpiecznie korzystać z tych systemów, procesów i produktów.

 • Estetyka

  Zbiór zasad, na podstawie których coś jest uważane za atrakcyjne i piękne.

Umiejętności

 • Postępować zgodnie z wytycznymi

  Interpretować i zachowywać zgodność z wymogami i oczekiwaniami, omówionymi i uzgodnionymi z klientami.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Pośredniczyć w kontaktach z inżynierami

  Współpracować z inżynierami w celu zapewnienia wspólnego zrozumienia i omówienia projektowania, opracowywania i ulepszania produktów.

 • Prowadzić badania trendów we wzornictwie

  Prowadzenie badań na temat obecnych i przyszłych zmian i tendencji w zakresie projektowania oraz powiązanych z nimi docelowych cech rynku.

 • Określać odpowiedniość materiałów

  Określać podczas projektowania produktów, czy materiały są odpowiednie i dostępne do produkcji.

 • Tworzyć szkice projektowe

  Tworzyć szkice projektowe obrazów pomocnych w tworzeniu i komunikowaniu koncepcji projektowych.

 • Sporządzać specyfikacje projektowe

  Sporządzanie wykazu specyfikacji projektowych, takich jak materiały i części do wykorzystania oraz kosztorys.

 • Przedstawiać szczegółowe propozycje projektowe

  Przygotowywać i przedstawiać szczegółowe propozycje projektowe dotyczące konkretnej produkcji różnym osobom, w tym na stanowiskach technicznych, artystycznych i kierowniczych.

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

Source: Sisyphus ODB