Zawód prywatny kierowca

Prywatni kierowcy bezpiecznie i na czas przewożą swoich pracodawców do określonego miejsca przeznaczenia. Korzystają z urządzeń nawigacyjnych, aby dotrzeć do miejsca przeznaczenia w najkrótszym możliwym czasie, doradzają w sprawie pogody i warunków drogowych oraz spełniają wymogi prawne w zakresie kierowania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy ruchu drogowego

  Rozumienie przepisów ruchu drogowego i zasad drogowych.

 • Dobra znajomość otoczenia transportowego

  Znajomość topografii transportu lokalnego, w tym dróg, miejsc największego natężenia ruchu oraz alternatywnych tras do miejsca docelowego. Wykorzystanie wiedzy w celu dojazdu pojazdem do miejsca przeznaczenia w sposób efektywny pod względem czasu i paliwa oraz ograniczenie do minimum zagrożeń dla bezpieczeństwa.

 • Przepisy w zakresie przewozu osób

  Znajomość konwencji i przepisów dotyczących przewodu osób.

 • Obszary geograficzne

  Szczegółowa znajomość obszaru geograficznego; wiedza, gdzie wykonują działania różne organizacje.

 • środki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w transporcie

  Zbiór zasad, procedur i przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zapobieganie wypadkom lub incydentom podczas transportu.

 • Mechaniczne podzespoły pojazdów

  Znajomość elementów mechanicznych używanych w pojazdach oraz identyfikacja i usuwanie potencjalnych usterek.

Umiejętności

 • Przestrzegać instrukcji ustnych

  Mieć możliwość śledzenia instrukcji otrzymanych od współpracowników. Dążyć do zrozumienia i wyjaśnienia co jest przedmiotem instrukcji.

 • Podnosić ciężkie przedmioty

  Podnoszenie ciężkich przedmiotów i stosowanie ergonomicznych technik podnoszenia, aby uniknąć uszkodzenia ciała.

 • Interpretować sygnalizację świetlną

  Stosować się do sygnalizacji świetlnej i warunków na drodze oraz ograniczeń prędkości, zwracając uwagę na znajdujących się w pobliżu użytkowników drogi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Interpretować sygnalizację świetlną i stosować się do niej.

 • Prowadzić pojazd w sposób defensywny

  Prowadzić pojazd w sposób defensywny, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo na drodze i zaoszczędzić czas i pieniądze oraz chronić życie; przewidywać działania innych użytkowników dróg.

 • Odczytywać mapy

  Skutecznie czytać mapy.

 • Koncentrować się na pasażerach

  Transport pasażerów do miejsca docelowego w sposób bezpieczny i terminowy. Zapewnianie odpowiedniej obsługę klienta; informowanie pasażerów w przypadku nieoczekiwanych sytuacji lub innych zdarzeń.

 • Pracować w systemie zmianowym

  Pracować w rotacyjnych zmianach, gdzie celem jest utrzymanie linii serwisowej lub produkcyjnej przez całą dobę i każdego dnia tygodnia.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Prowadzić pojazdy na obszarach miejskich

  Kierować pojazdami na obszarach miejskich. Interpretować i rozumieć znaki drogowe w mieście, regulację ruchu i związane z nią wspólne umowy w sprawie mobilności na obszarach miejskich.

 • Udzielać wsparcia pasażerom

  Zapewniać pomoc osobom przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu lub innego pojazdu transportowego poprzez otwarcie drzwi, zapewnienie fizycznego oparcia lub przytrzymanie rzeczy osobistych.

 • Wytrzymywać w pozycji siedzącej przez długie okresy

  Mieć cierpliwość, aby siedzieć w miejscu przez długi czas; utrzymywać odpowiednią i ergonomiczną pozycję podczas siedzenia.

 • Parkować pojazdy

  Parkować pojazdy z napędem silnikowym bez naruszania integralności pojazdów i bezpieczeństwa ludzi.

 • Kontrolować sprawność pojazdu

  Rozumieć i przewidywać działanie i zachowanie się pojazdu. Rozumieć pojęcia takie jak stabilność boczna, przyspieszenie i droga hamowania.

 • Prowadzić pojazdy

  Być w stanie prowadzić pojazdy; posiadać odpowiedni rodzaj prawa jazdy zgodnie z typem używanego pojazdu silnikowego.

 • Obsługiwać systemy GPS

  Korzystać z systemów GPS.

 • Zapewniać operacyjność pojazdów

  Utrzymywać pojazd w czystości i odpowiednim stanie technicznym. Zapewniać regularną konserwację pojazdu i w stosownych przypadkach przedstawiać ważne oficjalne dokumenty, takie jak licencje i zezwolenia.

 • świadczyć prywatne usługi transportowe

  Świadczyć prywatne usługi transportowe, zapewniając zgodność ze wszystkimi obowiązującymi wymogami. Troszczyć się o najwyższą jakość wykonywanej pracy w celu świadczenia jak najlepszych usług klientom.

 • Dbać o wygląd pojazdu

  Utrzymywać wygląd pojazdu poprzez mycie, czyszczenie oraz dokonywanie drobnych modyfikacji i napraw.

 • Opiekować się mieniem pasażerów

  Opiekować się mieniem pasażerów, pomagać pasażerom starszym lub niepełnosprawnym fizycznie, niosąc ich bagaż.

 • Utrzymywać standardy higieny osobistej

  Zachowywanie nienagannych standardów higieny osobistej i schludny wygląd.

Source: Sisyphus ODB