Zawód Przełożona pielęgniarek

Przełożona pielęgniarek
Credits: Shutterstock.com

Przełożona pielęgniarek/siostra oddziałowa ocenia problemy zdrowotne pacjenta oraz jego potrzeby, rozwija i wdraża plany opieki nad pacjentem oraz prowadzi statystykę medyczną. Administruje pracami związanymi z opieką nad chorymi, rannymi, rekonwalescentami. Doradza pacjentom w kwestiach zdrowia i zapobiegania chorobom. Wykonywanie zadań wymaga fachowej i specjalistycznej wiedzy i uprawnień.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania przełożona pielęgniarek

 • Nadzoruje prace pielęgniarek i innego personelu medycznego w jednostce
 • Monitoruje zmiany w stanie zdrowia pacjenta
 • Ocenia problemy zdrowotne pacjenta i jego potrzeby
 • Rozwija, wprowadza i ocenia programy opieki nad pacjentami
 • Tworzy i uaktualnia dane oraz przygotowuje raporty
 • Pomaga pacjentowi w codziennych zajęciach
 • Przygotowuje i podaje leki i zastrzyki
 • Przygotowuje pacjenta do operacji oraz asystuje podczas zabiegów
 • Monitoruje i nastawia sprzęt medyczny używany w opiece nad pacjentem i podczas zabiegów
 • Konsultuje swe spostrzeżenia z personelem medycznym
 • Monitoruje jako ść opieki nad pacjentem
 • Zarządza/kieruje jednostką np. uczestnicząc w procesie rekrutacji i selekcji pracowników, przygotowaniu i realizowaniu budżetu itp.

Powiązane zawody pielęgniarka, pielęgniarz

 • Inna pielęgniarka
 • Młodszy specjalista pielęgniarz
 • Pielęgniarka intensywnej terapii i reanimacji
 • Pielęgniarka operacyjna
 • Pielęgniarka pediatryczna
 • Pielęgniarka prywatna
 • Pielęgniarka przyzakładowa
 • Pielęgniarka psychiatryczna
 • Pielęgniarka rejonowa
 • Pielęgniarka szkolna
 • Pielęgniarka szpitalna
 • Pomoc pielęgniarska
 • Sanitariusz pogotowia ratunkowego

Source: Sisyphus ODB