Zawód przełożony serwisu sprzątającego / przełożona serwisu sprzątającego

Przełożeni serwisu sprzątającego są odpowiedzialni za nadzór i koordynację codziennych operacji sprzątania i służby pięter w placówkach świadczących usługi noclegowe.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Zapewniać zgodność ze standardami BHP

  Nadzorować cały personel i procesy, aby zachować zgodność ze standardami zdrowia, bezpieczeństwa i higieny. Komunikować się i wspierać dostosowanie tych wymogów do programów BHP firmy.

 • Zarządzać budżetami programów usług społecznych

  Planować i zarządzać budżetami służb socjalnych, obejmujących programy, sprzęt i usługi wsparcia.

 • Pozyskiwać produkty hotelarskie

  Pozyskiwać towary lub usługi z zewnętrznego źródła.

 • Zarządzać czynnościami konserwacyjnymi

  Nadzorować czynności konserwacyjne, dbać, aby personel postępował zgodnie z procedurami, a także zapewniać realizację rutynowych i okresowych prac renowacyjnych i konserwacyjnych.

 • Monitorować poziom zapasów

  Oceniać, ile zapasów jest zużywanych i określać, co należy zamówić.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Koordynować odnowę placówki hotelarskiej

  Prowadzić remont obiektu hotelarskiego, pozostając na bieżąco z trendami w dekoracji i tkanin oraz wprowadzając niezbędne zmiany w celu spełnienia zmieniających się pragnień i oczekiwań.

 • Zarządzać inwentaryzacją sprzętu

  Monitorować formalne oraz oficjalne przeglądy i badania w celu regularnego testowania i inspekcji mienia i sprzętu.

 • Zapewniać współpracę między wydziałami

  Gwarantować komunikację i współpracę ze wszystkimi jednostkami i zespołami w danej organizacji zgodnie ze strategią przedsiębiorstwa.

 • Nadzorować serwis sprzątający

  Nadzór nad codziennym serwisem i czyszczeniem pomieszczeń i miejsc publicznych w celu zapewnienia ciągłości pracy.

 • Oceniać stan czystości obiektu

  Oceniać czystość obszarów, aby upewnić się, że są one czyste i reprezentatywne dla klientów.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Dbać o obsługę klienta

  Utrzymywać najwyższy możliwy poziom obsługi klienta i dbać, aby klient był zawsze obsługiwany w sposób profesjonalny. Dbać o dobre samopoczucie klientów lub uczestników i spełniać szczególne wymagania.

 • Być w zgodzie z przepisami prawa z zakresu zdrowia bezpieczeństwa higieny i innych obszarów dotyczących żywności

  Przestrzegać optymalnego bezpieczeństwa i higieny żywności podczas przygotowywania, produkcji, przetwarzania, przechowywania, dystrybucji i dostawy produktów spożywczych.

 • Rozpatrywać reklamacje od klientów

  Zarządzać skargami i negatywnymi opiniami klientów, aby rozwiewać obawy i, w stosownych przypadkach, zapewniać szybkie przywrócenie usługi.

 • Zarządzać pracami porządkowymi

  Nadzorowanie czynności związanych z pracami porządkowymi wykonywanymi przez pracowników.

 • Przedstawiać sprawozdania

  Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

 • Szkolić pracowników

  Szkolenie i kierowanie pracownikami w procesie, w którym są nauczane umiejętności niezbędne do przyszłej pracy. Organizowanie działań mających na celu wprowadzenie pracy i systemów lub poprawę działania poszczególnych osób i grup w kontekście organizacyjnym.

 • Ustalać harmonogram zmian

  Planowanie czasu i zmian w celu odzwierciedlenia potrzeb przedsiębiorstwa.

Source: Sisyphus ODB