Zawód przedstawiciel leasingowy

Przedstawiciele leasingowi reprezentują przedsiębiorstwa zajmujące się finansowaniem pojazdów, oferujące odpowiednie programy leasingowe i dodatkowe usługi związane z pojazdem. Dokumentują zawierane transakcje, ubezpieczenia i raty.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Właściwości produktów

  Materialne cechy produktu, takie jak jego materiały, właściwości i funkcje, jak również różne zastosowania, cechy, zastosowanie i wymogi w zakresie wsparcia.

 • Zdolność finansowa

  Operacje finansowe, takie jak obliczenia, szacunki kosztów, zarządzanie budżetem, uwzględniające istotne dane handlowe i statystyczne, takie jak dane dotyczące materiałów, dostaw i personelu.

 • Charakterystyka umowy leasingu

  Klauzule zawarte w umowach leasingowych, rodzaje leasingu oraz ich zalety i wady.

 • Diagnostyka samochodowa

  Funkcjonowanie specjalnych urządzeń samochodowych, np. sposób obsługi i manipulacja sprzęgłem, przepustnicą, oświetleniem, oprzyrządowaniem, przekładnią i hamulcami.

 • Charakterystyka usług

  Charakterystyka usługi, która może obejmować uzyskiwanie informacji na temat jej stosowania, funkcji, cech, wykorzystywania i wymogów w zakresie wsparcia.

 • Rodzaje pojazdów

  Obszar informacji, w którym rozróżnia się systemy klasyfikacji agencji wynajmu, obejmujący rodzaje i klasy pojazdów oraz ich funkcjonowanie i części składowe.

Umiejętności

 • Przedstawiać sprawozdania

  Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

 • Dokonywać przeglądu zrealizowanych zamówień

  Przegląd treści zawartych umów i sprawdzanie ich poprawności.

 • Zapewniać zadowolenie klientów

  Spełnianie oczekiwań klientów w sposób profesjonalny, przewidywanie potrzeb i życzeń. Świadczenie klientom elastycznych usług w celu zapewnienia ich zadowolenia i lojalności.

 • Osiągnąć cele sprzedaży

  Osiągać wyznaczone cele sprzedaży pod względem przychodów lub sprzedanych sztuk. Osiągać cel w określonym terminie, określać priorytety sprzedaży produktów i usług oraz opracowywać plany z wyprzedzeniem.

 • Negocjować warunki umów sprzedaży

  Osiągnąć porozumienie między partnerami handlowymi, koncentrując się na warunkach, specyfikacjach, czasie dostawy, cenie itp.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Przetwarzać dane

  Wprowadzać informacje do systemu przechowywania i wyszukiwania danych za pomocą takich procesów, jak skanowanie, ręczne wprowadzanie lub elektroniczne przekazywanie danych w celu przetwarzania dużych ilości danych.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Sporządzać sprawozdania dotyczące leasingu

  Prowadzić pisemną dokumentację umów leasingowych.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Porozumiewać się przez telefon

  Kontaktowanie się przez telefon poprzez wykonywanie i odbieranie połączeń w sposób terminowy, profesjonalny i uprzejmy.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Zarządzać działalnością przedsiębiorstwa z dużą ostrożnością

  Szczegółowa i dokładna obsługa transakcji, zgodność z przepisami i nadzór pracowników gwarantujący płynne wykonywanie codziennych operacji.

 • Moderować negocjacje

  Nadzorować negocjacje między dwiema stronami jako neutralny świadek, aby zapewnić, że negocjacje odbywają się w sposób przyjazny i produktywny, kompromis zostanie osiągnięty i wszystko jest zgodne z przepisami prawa.

 • Doradzać w kwestii charakterystyki pojazdu

  Doradztwo dla klientów w zakresie cech, funkcjonalności i kontroli pojazdu, takich jak kolory, typy siedzeń, tkanina itp.

 • Obsługiwać transakcje finansowe

  Zarządzać walutami, operacjami wymiany finansowej, depozytami, a także płatnościami przedsiębiorstw i kuponami. Przygotowywać rachunki dla gości i zarządzać nimi oraz dokonywać płatności gotówką, kartą kredytową i kartą debetową.

 • Zajmować się zarządzaniem umowami najmu

  Sporządzać i obsługiwać umowę między leasingodawcą a leasingobiorcą, która umożliwia leasingobiorcy korzystanie przez pewien okres z nieruchomości będącej własnością lub zarządzanej przez leasingodawcę.

 • Prowadzić rejestr danych osobowych klientów

  Gromadzić i rejestrować dane osobowe klientów w systemie; uzyskiwać wszystkie podpisy i dokumenty wymagane do wynajmu.

 • Pomagać klientom

  Zapewniać wsparcie i porady klientom w podejmowaniu decyzji o zakupie, znajdując ich potrzeby, wybierając dla nich odpowiednią usługę i produkty oraz grzecznie odpowiadając na pytania dotyczące produktów i usług.

Source: Sisyphus ODB