Zawód przedstawiciel medyczny

Przedstawiciele medyczni promują i sprzedają wyroby medyczne, sprzęt i produkty farmaceutyczne pracownikom służby zdrowia. Zapewniają informacje o produktach i prezentują ich cechy pracownikom służby zdrowia. Przedstawiciele medyczni negocjują i zawierają umowy sprzedaży.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Strategie sprzedażowe

  Zasady dotyczące zachowania klientów i rynków docelowych mające na celu promocję i sprzedaż produktu lub usługi.

 • Przepisy dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

  Przepisy stosowane do kontroli i monitorowania niepożądanych działań leków na poziomie UE.

 • Terminologia medyczna

  Znaczenie wyrażeń i skrótów medycznych, zaleceń lekarskich i różnych specjalizacji medycznych oraz okoliczności ich prawidłowego stosowania.

 • Branża sprzedaży medycznej

  Dostawcy, docelowi odbiorcy, produkty i konkurenci na rynku sprzedaży medycznej.

 • Klasyfikacja leków

  Kategorie leków takie jak antybiotyki, leki przeciwzapalne i przeciwwirusowe.

 • System opieki zdrowotnej

  Struktura i funkcjonowanie usług opieki zdrowotnej.

 • Techniki sprzedażowe

  Techniki i metody sprzedaży stosowane w celu przedstawienia odbiorcom produktu lub usługi w sposób perswazyjny oraz zaspokojenia ich oczekiwań i potrzeb.

 • Materiały do produkcji wyrobów medycznych

  Różne materiały stosowane do wytwarzania wyrobów medycznych, takie jak materiały polimerowe, termoplastyczne i termoutwardzalne, stopy metali i skóra. Przy wyborze materiałów należy zwrócić uwagę na przepisy medyczne, koszty i zgodność biologiczną.

Umiejętności

 • Doradzać klientom w kwestii stosowania produktów leczniczych

  Udzielać klientowi porad na temat tego, jakie produkty medyczne mogą być stosowane w różnych warunkach medycznych.

 • Udzielać klientom informacji na temat zamówień

  Przekazywać klientom informacje dotyczące zamówienia przez telefon lub e-mail; jasno komunikować ceny, terminy wysyłki i możliwe opóźnienia.

 • Prowadzić rejestr sprzedaży

  Prowadzić rejestr działalności w zakresie sprzedaży produktów i usług, śledząc, które i kiedy produkty i usługi były sprzedawane oraz, w miarę możliwości, ewidencjonować klientów w celu ułatwienia udoskonaleń w dziale sprzedaży.

 • Doradzać w kwestii właściwości wyrobów medycznych

  Udzielać informacji o tym, jak działa urządzenie medyczne, jakie są jego cechy, zalety i warunki użytkowania.

 • Informować o prawnych aspektach związanych z prezentowanymi wyrobami medycznymi

  Dostarczać personelowi medycznemu informacje na temat badań klinicznych przeprowadzanych z danym wyrobem medycznym, dokumentację prawną dotyczącą jego zbywalności i działalności w zakresie sprzedaży oraz wszelkie dokumenty pomocnicze.

 • Pozyskiwać nowych klientów

  Inicjować działania, aby przyciągać nowych i interesujących klientów. Prosić o rekomendacje i referencje, wynajdywać miejsca, w których można znaleźć potencjalnych klientów.

 • Nadzorować działania związane ze sprzedażą

  Monitorować i nadzorować działalność związaną z bieżącą sprzedażą w sklepie w celu zapewnienia realizacji celów sprzedaży, oceny obszarów wymagających poprawy oraz zidentyfikowania lub rozwiązania problemów, z którymi mogą zetknąć się klienci.

 • Publikować zamówienia

  Tworzyć i przeglądać dokumenty potrzebne do autoryzacji wysyłki produktu od dostawcy po określonej cenie i na określonych warunkach.

 • Przeprowadzać analizę sprzedaży

  Analizować raporty sprzedaży, aby zobaczyć, jakie towary i usługi sprzedawały się dobrze, a jakie nie.

 • Zarządzać organizacją wydarzenia

  Zaplanować i zrealizować wszystkie techniczne i logistyczne aspekty wymagane dla powodzenia eventu.

 • Negocjować warunki umów sprzedaży

  Osiągnąć porozumienie między partnerami handlowymi, koncentrując się na warunkach, specyfikacjach, czasie dostawy, cenie itp.

 • Organizować wydarzenia związane z degustacją produktu na poziomie detalicznym

  Organizować degustacje i demonstracje produktu w celu jego promowania.

Source: Sisyphus ODB