Zawód przedstawiciel techniczno-handlowy ds. sprzedaży maszyn włókienniczych

Przedstawiciele techniczno-handlowi ds. sprzedaży maszyn włókienniczych reprezentują przedsiębiorstwo w zakresie sprzedaży jego produktów, zapewniając klientom wiedzę techniczną.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Charakterystyka usług

  Charakterystyka usługi, która może obejmować uzyskiwanie informacji na temat jej stosowania, funkcji, cech, wykorzystywania i wymogów w zakresie wsparcia.

 • Wyroby przemysłu tekstylnego

  Oferowane produkty wytworzone przez maszyny przemysłu włókienniczego, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Właściwości produktów

  Materialne cechy produktu, takie jak jego materiały, właściwości i funkcje, jak również różne zastosowania, cechy, zastosowanie i wymogi w zakresie wsparcia.

 • Techniki promowania produktów

  Techniki stosowane w celu nakłonienia klientów do zakupu produktu lub usługi.

 • Wiedza o produkcie

  Oferowane produkty, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

Umiejętności

 • Prowadzić rejestr relacji z klientami

  Rejestrować szczegóły dotyczące dochodzeń, uwag i skarg otrzymanych od klientów, a także działań, które należy podjąć.

 • Objaśniać kwestie techniczne

  Jasno i zwięźle wyjaśniać szczegóły techniczne klientom nietechnicznym, zainteresowanym stronom lub wszelkim innym zainteresowanym osobom.

 • Odpowiadać na wnioski o dokonanie wyceny

  Ustalać ceny i sporządzać dokumenty w odniesieniu do produktów nabywanych przez klientów.

 • świadczyć usługi następcze na rzecz klientów

  Rejestrowanie wniosków i skarg klientów, nadzorowanie ich, rozwiązywanie problemów z nimi związanych i udzielanie odpowiedzi na zapytania oraz świadczenie usług serwisu posprzedażnego.

 • Wdrażać działania następcze w związku z klientami

  Wdrażać strategie, które zapewniają realizację działań posprzedażowych dotyczących zadowolenia klientów lub ich lojalności wobec produktu lub usługi.

 • Wdrażać strategie sprzedaży

  Realizować plan mający na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez pozycjonowanie marki lub produktu przedsiębiorstwa i docieranie do odpowiednich odbiorców, którzy mają kupować daną markę lub dany produkt.

 • Zapewniać ukierunkowanie na klienta

  Przedstawiać postawę, która we wszystkich przypadkach stawia klientów w centrum działalności gospodarczej.

 • Zapewniać przestrzeganie wymogów prawnych

  Zapewniać zgodność z ustalonymi i obowiązującymi normami oraz wymogami prawnymi, takimi jak specyfikacje, polityki, normy lub przepisy w odniesieniu do celu, do którego dążą organizacje.

 • Wdrażać strategie marketingowe

  Wdrażać strategie mające na celu promowanie danego produktu lub usługi przy wykorzystaniu opracowanych strategii marketingowych.

 • Prowadzić rejestr danych osobowych klientów

  Gromadzić i rejestrować dane osobowe klientów w systemie; uzyskiwać wszystkie podpisy i dokumenty wymagane do wynajmu.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Utrzymywać relacje z klientami

  Budować trwałe i znaczące relacje z klientami, zmierzające do zapewnienia satysfakcji i lojalności poprzez udzielanie dokładnych i przyjaznych porad oraz wsparcia, dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług oraz oferowanie informacji i usług posprzedażnych.

 • Zapewniać zadowolenie klientów

  Spełnianie oczekiwań klientów w sposób profesjonalny, przewidywanie potrzeb i życzeń. Świadczenie klientom elastycznych usług w celu zapewnienia ich zadowolenia i lojalności.

 • Prowadzić rejestr sprzedaży

  Prowadzić rejestr działalności w zakresie sprzedaży produktów i usług, śledząc, które i kiedy produkty i usługi były sprzedawane oraz, w miarę możliwości, ewidencjonować klientów w celu ułatwienia udoskonaleń w dziale sprzedaży.

 • Korzystać z oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami

  Używać specjalistycznego oprogramowania do zarządzania interakcjami firmy z obecnymi i przyszłymi klientami. Organizować, automatyzować i synchronizować sprzedaż, marketing, obsługę klienta i wsparcie techniczne w celu zwiększenia sprzedaży ukierunkowanej.

 • Prezentować właściwości produktów

  Wykazywanie, w jaki sposób używać produktu w prawidłowy i bezpieczny sposób, przekazywanie klientom informacji na temat głównych cech i korzyści produktu, wyjaśnianie zasad obsługi, prawidłowego użytkowania oraz konserwacji produktu. Przekonywanie potencjalnych klientów do zakupu produktów.

 • Ustalać hierarchię zadań

  Organizowanie zadań w zależności od ich priorytetu.

 • Wykazywać się motywacją w odniesieniu do sprzedaży

  Demonstrować zachęty, które skłaniają kogoś do osiągnięcia celów sprzedażowych i biznesowych.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Nadzorować działania związane ze sprzedażą

  Monitorować i nadzorować działalność związaną z bieżącą sprzedażą w sklepie w celu zapewnienia realizacji celów sprzedaży, oceny obszarów wymagających poprawy oraz zidentyfikowania lub rozwiązania problemów, z którymi mogą zetknąć się klienci.

 • Pozyskiwać nowych klientów

  Inicjować działania, aby przyciągać nowych i interesujących klientów. Prosić o rekomendacje i referencje, wynajdywać miejsca, w których można znaleźć potencjalnych klientów.

 • Sporządzać sprawozdania dotyczące sprzedaży

  Prowadzić rejestry wykonanych połączeń i sprzedanych produktów w określonym czasie, w tym danych dotyczących wielkości sprzedaży, liczby nowych klientów, z którymi się skontaktowano oraz związanych z tym kosztów.

 • Kontaktować się z klientami

  Kontaktować się telefonicznie z klientami w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub powiadomienia ich o wynikach dochodzenia roszczeń lub wszelkich planowanych korektach.

 • Odpowiadać na zapytania klientów

  Odpowiadać na zapytania klientów dotyczące tras, stawek i rezerwacji pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną i telefonicznie.

Source: Sisyphus ODB