Zawód Przedszkolanka

Przedszkolanka
Credits: Shutterstock.com

Przedszkolanka planuje, organizuje i przeprowadza zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym po to by wspierać ich intelektualny, fizyczny i emocjonalny rozwój.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania przedszkolanka

 • Planuje i organizuje zajęcia dzieci w wieku przedszkolnym po to by rozwijać ich umiejętności językowe, pewność siebie, umiejętności społeczne, kreatywność, zainteresowanie uczeniem się itp..
 • Przeprowadza zajęcia z dziećmi, np. opowiadając lub czytając opowieści, ucząc piosenek, demonstrując działanie prostych instrumentów muzycznych, przygotowując prace plastyczne itp..
 • Uczy podstawowych umiejętności jak rozpoznawanie kolorów, kształtów, cyfr i liter.
 • Uspokaja dzieci, które się uderzyły lub przestraszyły, opiekuje się dziećmi chorymi.
 • Obserwuje i ocenia: prace wykonane przez dzieci, ich zachowanie, rozwój społeczny oraz stan zdrowia.
 • Rozmawia z rodzicami i opiekunami dzieci na przykład w celu informowania o rozwoju dziecka i jego potrzebach oraz by zasugerować stosowanie metod stymulujących rozwój i uczenie.
 • Wspomaga dzieci w nauce wykonywania codziennych czynności takich jak: dbanie o higienę, ubieranie się i jedzenie.
 • Dyskutuje rozwój dzieci i problemy z nimi związane z innymi przedszkolankami i personelem przedszkola, np. podczas zebrań personelu.
 • Organizuje i uczestniczy w wycieczkach mających na celu wspieranie uczenia się dzieci.
 • Współpracuje z innymi specjalistami (np. psychologami, logopedami) po to by wspierać dzieci mające szczególne potrzeby.
 • Uczestniczy w spotkaniach i warsztatach w celu rozwijania umiejętności używanie nowych technik nauczania.

Powiązane zawody opieka na dziećmi

 • Au-pair
 • Kierownik w branży opieki nad dziećmi
 • Opiekun dzieci
 • Opiekun rodzinny
 • Opiekunka do dzieci

Source: Sisyphus ODB