Zawód przewodnik zajęć i wycieczek

Przewodnicy zajęć i wycieczek pomagają zwiedzającym, interpretują dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz udzielają informacji i wskazówek turystom w parkach, w tym w rezerwatach przyrody, parkach rozrywki i parkach krajobrazowych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Istotne turystycznie obszary geograficzne

  Dziedzina geografii turyzmu w Europie, a także w pozostałej części świata, wskazująca odpowiednie obszary i atrakcje turystyczne.

 • Przemysł promujący turystykę w lokalnym obszarze i regionie

  Charakterystyka lokalnych zabytków i wydarzeń, zakwaterowania, barów i restauracji oraz działalności rekreacyjnej.

 • Geografia lokalna

  Zakres właściwości fizycznych i geograficznych oraz opisy obszaru lokalnego według nazw ulic i nie tylko.

 • Informacja dla zwiedzających

  Informacje dla zwiedzających dotyczące danego miejsca turystycznego.

Umiejętności

 • Wykonywać zadania biurowe

  Wykonywanie zadań administracyjnych, takie jak archiwizacja, pisanie sprawozdań i prowadzenie korespondencji.

 • Postępować zgodnie z kodeksem etycznym branży turystycznej

  Świadczenie usług turystycznych zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania etycznego i nieetycznego. Obejmuje to zasady uczciwości, przejrzystości i bezstronności.

 • Prowadzić działalność edukacyjną

  Planować, wykonywać i nadzorować działania edukacyjne dla różnych grup odbiorców, na przykład w odniesieniu do uczniów, studentów uczelni wyższych, grup specjalistów oraz członków społeczeństwa.

 • Zajmować się umowami wycieczkowymi

  Podawać szczegóły umowy wycieczki, aby mieć pewność, że turyści otrzymają wszystkie usługi zawarte w pakiecie wycieczki.

 • Zajmować się danymi osobowymi

  Przekazywać wrażliwe dane osobowe klientów w bezpieczny i dyskretny sposób

 • Zapewniać zdrowie i bezpieczeństwo odwiedzających

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa publiczności lub odwiedzających. Przygotować działania w sytuacji nadzwyczajnej. Udzielać pierwszej pomocy i przeprowadzać ewakuację w sytuacjach awaryjnych.

 • Odczytywać mapy

  Skutecznie czytać mapy.

 • Rejestrować zwiedzających

  Rejestrować zwiedzających po ich powitaniu. Rozdawać wszystkie wymagane identyfikatory lub urządzenia zabezpieczające.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Monitorować przebieg wizyt

  Monitorować działania turystów w celu zapewnienia zgodności z przepisami i praktykami bezpieczeństwa.

 • Witać grupy wycieczkowe

  Witać nowo przybyłe grupy turystów w momencie rozpoczęcia wycieczki, aby ogłosić szczegółowe informacje na temat zbliżających się wydarzeń i organizacji wycieczki.

 • Utrzymywać relacje z dostawcami

  Budować trwałe i znaczące relacje z dostawcami i usługodawcami w celu nawiązywania pozytywnej, rentownej i trwałej współpracy i negocjacji umów.

 • Radzić sobie w nagłych przypadkach weterynaryjnych

  Radzić sobie z nieprzewidzianymi przypadkami weterynaryjnymi i okolicznościami, które wymagają podjęcia pilnych działań w odpowiedni i profesjonalny sposób.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Zapewniać zgodność ze standardami BHP

  Nadzorować cały personel i procesy, aby zachować zgodność ze standardami zdrowia, bezpieczeństwa i higieny. Komunikować się i wspierać dostosowanie tych wymogów do programów BHP firmy.

 • Udzielać odwiedzającym informacji w miejscach o znaczeniu turystycznym

  Rozprowadzać broszury, pokazywać prezentacje audiowizualne, udzielać wskazówek i zgłaszać uwagi na temat lokalizacji odwiedzanych w czasie wycieczek. Objaśniać historię i funkcje najważniejszych punktów na trasie wycieczki oraz odpowiadać na pytania.

 • Opiekować się grupami turystów

  Monitorowanie i ukierunkowywanie turystów, aby zapewnić pozytywną dynamikę grup, a także rozwiązywanie konfliktów i problemów tam, gdzie one występują.

 • Prowadzić gości do atrakcji turystycznych

  Przyciągnięcie turystów do miejsc takich jak muzea, wystawy, parki rozrywki lub galerie sztuki.

 • Udzielać informacji odwiedzającym

  Udzielać odwiedzającym instrukcji i innych istotnych informacji.

 • Dbać o obsługę klienta

  Utrzymywać najwyższy możliwy poziom obsługi klienta i dbać, aby klient był zawsze obsługiwany w sposób profesjonalny. Dbać o dobre samopoczucie klientów lub uczestników i spełniać szczególne wymagania.

 • Posługiwać się różnymi językami w mowie

  Opanowywać języki obce, aby móc komunikować się w co najmniej jednym języku obcym.

 • Pobierać opłaty za wstęp od odwiedzających

  Pobierać opłaty od odwiedzających i członków grupy.

 • Szkolić przewodników

  Organizowanie szkoleń dla przewodników i wolontariuszy.

 • Ustalać trasy wycieczek

  Odnajdywać i wybierać atrakcyjne punkty, trasy podróży i miejsca, w których mają odbywać się wizyty.

 • Gromadzić materiały dla odwiedzających

  Odbierać i sprawdzić wszystkie wymagane dostawy i wyposażenie przed odjazdem.

 • Udzielać informacji turystycznych

  Udzielać klientom istotnych informacji o historycznych i kulturowych lokalizacjach i wydarzeniach, przekazując te informacje w sposób zabawny i pouczający.

Source: Sisyphus ODB