Zawód psycholog wychowawczy

Psycholodzy wychowawczy to psycholodzy zatrudnieni przez placówki oświatowe w celu udzielania wsparcia psychologicznego i emocjonalnego potrzebującym go uczniom. Specjalizują się w zapewnianiu bezpośredniego wsparcia i pomocy uczniom, przeprowadzaniu testów i ocen psychologicznych oraz konsultowaniu się z rodzinami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły wspierającymi uczniów, takimi jak pracownicy socjalni i doradcy edukacyjni. Mogą również współpracować z administracją szkoły w celu udoskonalenia praktycznych strategii wsparcia służących poprawie dobrostanu uczniów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Psychologia szkolna

  Badanie zachowania i funkcjonowania człowieka w odniesieniu do różnych procesów szkolnych, potrzeby młodych ludzi w zakresie uczenia się oraz badania psychologiczne towarzyszące tej dziedzinie badań.

 • Interwencja kryzysowa

  Strategie postępowania w sytuacjach kryzysowych, które umożliwiają osobom fizycznym przezwyciężenie problemów lub obaw oraz uniknięcie stresu psychologicznego i załamania.

 • Rozwój psychologiczny młodzieży

  Zrozumienie rozwoju i potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, obserwując zachowanie i relacje przywiązania w celu wykrycia opóźnienia rozwojowego.

 • Psychologia rozwoju człowieka

  Badanie zachowań ludzkich, wyników i rozwoju psychologicznego od dzieciństwa do wieku dojrzewania.

 • Metody stosowane w doradztwie psychologicznym

  Różne metody doradztwa psychologicznego, szkolenia i coachingu dla osób w każdym wieku, grup i organizacji z uwzględnieniem aspektów medycznych.

 • Psychologia

  Ludzkie zachowania z indywidualnymi różnicami w zakresie umiejętności, osobowości, zainteresowań, uczenia się i motywacji.

Umiejętności

 • Badać wzorce zachowań

  Określać wzorce zachowań osób poprzez użycie różnych testów w celu zrozumienia przyczyn ich zachowania.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Przeprowadzać testy edukacyjne

  Przeprowadzać testy psychologiczne i edukacyjne dotyczące osobistych zainteresowań, osobowości, zdolności poznawczych lub umiejętności językowych lub matematycznych ucznia.

 • Pośredniczyć w kontaktach z pracownikami pomocniczymi sektora oświaty

  Komunikować się z kierownictwem placówki edukacyjnej, takim jak dyrektor szkoły i członkowie zarządu, oraz z zespołem wsparcia edukacji, np. asystent nauczyciela, doradca szkolny lub doradca akademicki w kwestiach związanych z dobrobytem uczniów.

 • Konsultować się w ramach systemu wsparcia ucznia

  Porozumiewać się z wieloma stronami, w tym z nauczycielami i rodziną ucznia, w celu omówienia zachowania lub osiągnięć akademickich ucznia.

 • Doradzać uczniom

  Zapewniać pomoc uczniom, którzy zajmują się kwestiami związanymi z kształceniem, opieką nad dzieckiem lub kwestiami osobistymi, takimi jak wybór kursu, dostosowanie szkoły, integracja społeczna, poszukiwanie i planowanie kariery zawodowej oraz problemy rodzinne.

 • Diagnozować problemy edukacyjne

  Identyfikować charakter problemów związanych ze szkołą, takich jak lęki, problemy z koncentracją lub słabości w pisaniu lub czytaniu.

 • Pośredniczyć w kontaktach z pracownikami sektora oświaty

  Kontaktowanie się z pracownikami szkoły, takimi jak nauczyciele, asystenci nauczycieli, doradcy akademiccy oraz dyrektorzy szkół w kwestiach związanych z dobrostanem uczniów. Współpraca w ramach uniwersytetu z personelem technicznym i badawczym w celu omówienia projektów badawczych i spraw związanych z nauką.

 • Interpretować wyniki testów psychologicznych

  Interpretować wyniki testów psychologicznych w celu uzyskania informacji na temat inteligencji, osiągnięć, zainteresowań i osobowości pacjenta.

 • Monitorować zachowanie uczniów

  Nadzorować zachowanie społeczne ucznia w celu wykrycia nietypowych przejawów. W razie potrzeby pomagać w rozwiązywaniu problemów.

 • Monitorować postępy terapeutyczne

  Monitorowanie postępów terapeutycznych i zmiana sposobu leczenia w zależności od stanu pacjenta.

 • Komunikować się z młodzieżą

  Komunikować się werbalnie i niewerbalnie oraz w formie pisemnej, środkami elektronicznymi lub poprzez rysowanie. Dostosowywać komunikację do wieku, potrzeb, cech, umiejętności, preferencji i kultury dzieci i młodzieży.

 • Analizować wzorce emocjonalne

  Rozpoznawać wzorce emocji poszczególnych osób, stosując różne testy, aby zrozumieć przyczyny tych emocji.

 • Przeprowadzać interwencje kryzysowe

  Reagować metodologicznie na zakłócenia lub załamania normalnego lub zwykłego funkcjonowania osoby, rodziny, grupy bądź społeczności.

Source: Sisyphus ODB