Zawód radca prawny

Radcy prawni świadczą usługi doradztwa prawnego oraz reprezentują firmy i organizacje. Udzielają porad w sprawach dotyczących podatków, praw i patentów, handlu międzynarodowego, znaków towarowych oraz prawnych kwestii finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Terminologia prawnicza

  Specjalne terminy i zwroty stosowane w dziedzinie prawa.

 • Zarządzanie postępowaniami sądowymi

  Procedury związane z postępowaniami sądowymi od ich otwarcia do zamknięcia, takie jak dokumentacja, która musi zostać przygotowana i rozpatrzona, osoby zaangażowane w różne etapy postępowania oraz wymogi, które muszą zostać spełnione, zanim postępowanie będzie mogło zostać zamknięte.

 • Procedury sądowe

  Przepisy obowiązujące podczas dochodzenia w sprawie sądowej i podczas rozprawy sądowej oraz dotyczące tego, jak te zdarzenia mają się odbywać.

 • Prawo spółek

  Reguły prawne regulujące sposób, w jaki interesariusze firmy (tacy jak akcjonariusze, pracownicy, dyrektorzy, konsumenci itp.) wchodzą w interakcje ze sobą, a także obowiązki przedsiębiorstw wobec interesariuszy.

 • Analizy prawne

  Metody i procedury badań w kwestiach prawnych, takich jak przepisy, a także różne podejścia do analiz i gromadzenia źródeł oraz wiedza na temat dostosowania metodologii badań do konkretnego przypadku w celu uzyskania wymaganych informacji.

Umiejętności

 • Korzystać z technik konsultacyjnych

  Doradzać klientom w różnych sprawach osobistych lub zawodowych.

 • Określać potrzeby klientów

  Określać obszary, w których klient może wymagać pomocy i badać możliwości zaspokojenia tych potrzeb.

 • Zachowywać poufność

  Przestrzegać zbioru przepisów dotyczących ujawniania informacji, z wyjątkiem przekazywania innej osobie upoważnionej.

 • Analizować wykonalność

  Badanie obecnej sytuacji klienta, pomysłów i życzeń pod względem prawnym dla oceny ich prawnej zasadności lub wykonalności.

 • Przedstawiać argumenty w przekonujący sposób

  Przedstawiać argumenty podczas negocjacji bądź debaty lub w formie pisemnej w przekonujący sposób, aby uzyskać jak największe poparcie dla sprawy, którą reprezentuje mówca lub autor.

 • Negocjować wysokość honorarium prawnika

  Negocjowanie z klientami odszkodowania za usługi prawne w ramach postępowania sądowego lub poza nim, takie jak opłaty godzinowe lub stawki ryczałtowe.

 • Przedstawiać argumenty prawne

  Przedstawiać argumenty prawne podczas rozprawy sądowej lub negocjacji bądź w formie pisemnej po rozprawie na temat wyniku i wyroku, aby uzyskać jak najlepszy rezultat dla klienta lub zapewnić wykonanie decyzji. Przedstawiać te argumenty w sposób zgodny z przepisami i wytycznymi oraz dostosowany do specyfiki sprawy.

 • Chronić interesy klientów

  Chronić interesy i potrzeby klienta poprzez podejmowanie niezbędnych działań, badanie wszelkich możliwości, w celu zapewnienia, że klient uzyska preferowane rezultaty.

 • Udzielać porad prawnych

  Udzielanie porad klientom w celu zapewnienia, by ich działania były zgodne z prawem, a także w sposób najbardziej korzystny dla ich sytuacji i konkretnego przypadku, takich jak udzielanie informacji, dokumentacji lub porad na temat przebiegu działań wobec klientów, jeżeli chcą oni podjąć działania prawne lub takie działania są przeciwko nim podjęte.

 • Sporządzać dokumenty prawne

  Sporządzać i zbierać dokumenty prawne dotyczące konkretnego przypadku w celu umożliwienia dochodzenia lub przeprowadzenia rozprawy sądowej, w sposób zgodny z przepisami prawnymi i zapewniający prawidłową ewidencję.

 • Konsultować się z klientami biznesowymi

  Komunikować się z klientami firmy lub projektu biznesowego w celu wprowadzania nowych pomysłów, uzyskania informacji zwrotnych i znajdowania rozwiązań problemów.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Badać dowody prawne

  Analizować dowody, takie jak dowody w sprawach karnych, dokumentację prawną dotyczącą sprawy lub inną dokumentację, którą można uznać za dowód, w celu uzyskania wyraźnego obrazu sprawy i dojść do rozwiązania.

 • Interpretować przepisy prawa

  Interpretować przepisy prawa podczas badania sprawy w celu poznania właściwych procedur rozpatrywania sprawy, określonego statusu sprawy i zaangażowanych stron, możliwych wyników oraz sposobów przedstawienia najlepszych argumentów w celu uzyskania jak najkorzystniejszego wyniku.

 • Odpowiadać na pytania

  Odpowiadać na pytania i prośby o informacje innych organizacji i obywateli.

Source: Sisyphus ODB