Zawód ratownik wodny

Ratownicy wodni monitorują i zapewniają bezpieczeństwo na terenie obiektów wodnych, zapobiegając wszelkim sytuacjom nadzwyczajnym i reagując na nie. Wskazują potencjalne zagrożenia, doradzają w kwestii właściwego zachowania i stref niebezpiecznych, stosują techniki ratujące życie, takie jak pierwsza pomoc, oraz nadzorują działania osób przebywających na terenie obiektu wodnego.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i higieny

  Zbiór norm w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny oraz przepisy prawne mające zastosowanie w danym sektorze.

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Leczenie w nagłych wypadkach udzielane choremu lub rannemu w przypadku niewydolności krążenia i/lub niewydolności oddechowej, utraty przytomności, ran, krwawienia, wstrząsu lub zatrucia.

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i prywatnego, takich jak nieuprawnione wejście, agresywne zachowanie, napastowanie, rozbój, kradzież, napaść, porwanie, zabójstwo i demonstracje publiczne.

 • Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa na basenie

  Zasady i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa basenów pływackich, takie jak zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci, biegania, nurkowania, zjeżdżalni wodnych, urządzeń elektrycznych, żywności i napojów, higieny wody oraz produktów dmuchanych.

Umiejętności

 • Reagować spokojnie w sytuacjach stresowych

  Reagować szybko, spokojnie i bezpiecznie na nieoczekiwane sytuacje; zapewnić rozwiązanie, które eliminuje problem lub zmniejsza jego wpływ.

 • Wykazywać się odpornością na stres

  Utrzymywać umiarkowany stan psychiczny i efektywność w obliczu nacisków lub niekorzystnych okoliczności.

 • Doradzać w kwestiach związanych z bezpieczeństwem

  Edukować w zakresie środków bezpieczeństwa w określonej działalności lub lokalizacji.

 • Monitorować sytuację na basenie

  Zapewniać, że zachowanie kąpiących się w basenie jest zgodne z przepisami dotyczącymi kąpieli: Poinformować kąpiących się o przepisach dotyczących basenu, przeprowadzać akcje ratownicze, nadzorować nurkowanie i zjeżdżalnie wodne, podejmować działania w przypadku molestowania lub wtargnięcia i odpowiednio radzić sobie z niewłaściwym postępowaniem.

 • Pływać

  Poruszanie się w wodzie za pomocą kończyn.

 • Radzić sobie w nagłych przypadkach weterynaryjnych

  Radzić sobie z nieprzewidzianymi przypadkami weterynaryjnymi i okolicznościami, które wymagają podjęcia pilnych działań w odpowiedni i profesjonalny sposób.

 • Kontrolować tłum

  Kontrolować tłum lub zamieszki, dbając, aby ludzie nie wchodzili do stref, do których nie wolno im wchodzić, monitorując zachowanie tłumu i reagując na podejrzane i agresywne zachowania.

 • Być czujnym

  Być czujnym podczas patrolowania lub innych działań związanych z nadzorem w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zbadania podejrzanego zachowania lub innych niepokojących zmian w modelach lub działaniach, a także szybkiego reagowania na te zmiany.

 • Ratować osoby kąpiące się

  Wyprowadzać z wody pływaków lub osoby uprawiające sporty wodne, gdy znajdą się w trudnej sytuacji, na plaży lub na basenie.

 • Udzielać wsparcia osobom korzystającym z basenu

  Udzielać wskazówek osobom korzystającym z basenu w obiekcie i pomagać im w spełnianiu wszelkich wymogów, m.in. poprzez zapewnienie ręczników lub kierowanie do toalet.

 • Zapewniać pierwszą pomoc

  Poddawać resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub procedurom pierwszej pomocy w celu udzielenia pomocy chorym lub rannym do czasu uzyskania pełnej opieki medycznej.

Source: Sisyphus ODB