Zawód reżyser animacji

Reżyserzy animacji nadzorują i zatrudniają artystów multimedialnych. Są odpowiedzialni za jakość animacji, za to, że produkcja jest dostarczana na czas i w ramach budżetu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Systemy multimedialne

  Metody, procedury i techniki eksploatacji systemów multimedialnych, zwykle w połączeniu z oprogramowaniem i sprzętem, obejmujące różne rodzaje nośników, takie jak materiały wideo i audio.

 • Grafika animacyjna

  Techniki i oprogramowanie służące do tworzenia iluzji ruchu, takie jak: keyframing, Adobe After Effects i Nuke.

 • Projektowanie graficzne

  Techniki tworzenia wizualnych przedstawień i komunikatów.

 • Wyposażenie komputerowe

  Oferowane komputery, sprzęt peryferyjny i oprogramowanie, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Specyfikacje oprogramowania teleinformatycznego

  Charakterystyka, zastosowania i wykorzystanie oraz zasady funkcjonowania różnych rodzajów oprogramowania, takich jak programy komputerowe i oprogramowanie użytkowe.

Umiejętności

 • Przestrzegać harmonogramu prac

  Zarządzać sekwencją działań w celu przekazania zakończonych prac w uzgodnionych terminach i zgodnie z harmonogramem prac.

 • Dostosowywać dzieło do różnych środków przekazu

  Dostosowywać dzieło do różnych rodzajów mediów, takich jak telewizja, filmy, reklamy i inne. Dostosowywać dzieło do rodzaju mediów, skali produkcji, budżetu, gatunków w ramach rodzaju mediów i innych.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Realizować projekty w ramach przewidzianego budżetu

  Dbać o przestrzeganie budżetu. Dostosowywać prace i materiały do budżetu.

 • Zarządzać zapasami zasobów technicznych

  Zarządzać zapasami zasobów technicznych i monitorować je w celu zapewnienia, aby wymagania produkcyjne i terminy były zawsze spełniane.

 • Postępować zgodnie z wytycznymi

  Interpretować i zachowywać zgodność z wymogami i oczekiwaniami, omówionymi i uzgodnionymi z klientami.

 • Zarządzać projektem

  Zarządzać i planować różne zasoby, takie jak zasoby ludzkie, budżet, terminy, wyniki i jakość niezbędne dla konkretnego projektu, a także monitorować postępy w realizacji konkretnego celu w określonym czasie i w ramach określonego budżetu.

 • Analizować zapotrzebowanie na zasoby techniczne

  Zdefiniować i zrobić listę wymaganych zasobów i sprzętu w oparciu o techniczne potrzeby produkcji.

 • Zatrudniać nowych pracowników

  Zatrudniać nowych pracowników w firmie lub organizacji, korzystając z przygotowanego zestawu procedur. Podejmować decyzje dotyczące personelu i bezpośredniej selekcji współpracowników.

Source: Sisyphus ODB