Zawód reżyser filmowy

Reżyserzy filmowi są odpowiedzialni za ogólną produkcję filmu lub programu telewizyjnego. Edytują i przekładają scenariusz na obraz audiowizualny. Reżyserzy filmowi nadzorują i zarządzają ekipą filmową. Przedstawiają swoją kreatywną wizję dotyczącą aktorów, operatorów sprzętu audio i wideo, techników oświetlenia itp. i kierują nimi. Reżyserzy filmowi nadzorują również redagowanie nagrań.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki oświetleniowe

  Charakterystyka technik stosowanych do tworzenia atmosfery i efektów w obiektywie kamery lub na scenie; niezbędny sprzęt i odpowiednia konfiguracja.

 • Sprzęt audiowizualny

  Charakterystyka i stosowanie różnych narzędzi stymulujących zmysły wzroku i słuchu.

 • Fotografia

  Sztuka i praktyka tworzenia obrazów atrakcyjnych pod względem estetycznym przez rejestrowanie światła lub promieniowania elektromagnetycznego.

 • Kinematografia

  Nauka rejestrowania światła i promieniowania elektromagnetycznego w celu stworzenia filmu. Rejestrowanie może odbywać się elektronicznie za pomocą czujnika obrazu lub chemicznie na materiałach światłoczułych, takich jak taśma filmowa.

 • Proces produkcji filmowej

  Różne etapy rozwojowe produkcji filmu, takie jak pisanie scenariuszy, finansowanie, kręcenie zdjęć, montaż i rozpowszechnianie.

Umiejętności

 • Współpracować z zespołem odpowiedzialnym za etap przedprodukcyjny

  Konsultować się z zespołem odpowiedzialnym za etap przedprodukcyjny w sprawie oczekiwań, wymogów, budżetu itp.

 • Dostosowywać dzieło do różnych środków przekazu

  Dostosowywać dzieło do różnych rodzajów mediów, takich jak telewizja, filmy, reklamy i inne. Dostosowywać dzieło do rodzaju mediów, skali produkcji, budżetu, gatunków w ramach rodzaju mediów i innych.

 • Współpracować z reżyserem obrazu

  Współpracować z reżyserem obrazu nad wizją artystyczną i kreatywną, której należy przestrzegać podczas produkcji filmu lub przedstawienia teatralnego.

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

 • Realizować projekty w ramach przewidzianego budżetu

  Dbać o przestrzeganie budżetu. Dostosowywać prace i materiały do budżetu.

 • Analizować publikacje medialne

  Analizować różne źródła medialne, np.: transmisje, media drukowane i media internetowe, w celu gromadzenia inspiracji do opracowywania koncepcji kreatywnych.

 • Współpracować z zespołem montażowym

  Współpracować z zespołem montażowym na etapie poprodukcyjnym. Upewnić się, że gotowy produkt jest zgodny ze specyfikacjami i wizją twórczą.

 • Przestrzegać harmonogramu prac

  Zarządzać sekwencją działań w celu przekazania zakończonych prac w uzgodnionych terminach i zgodnie z harmonogramem prac.

 • Analizować scenariusz

  Rozbić scenariusz na części, analizując jego dramaturgię, formę, tematy i strukturę. W razie konieczności przeprowadzić odpowiednie badania.

 • Wydawać polecenia członkom obsady i członkom zespołu

  Wydawać polecenia członkom obsady i członkom zespołu w przypadku filmu lub widowiska teatralnego. Informować ich o twórczej wizji oraz o tym, co muszą robić i gdzie muszą być. Zarządzać codzienną działalnością produkcyjną w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania.

 • Oglądać nakręcone sceny

  Oglądać surowe sceny i ujęcia po ich wykonaniu, aby zapewnić jakość. Zdecyduj, które ujęcia zostaną wykorzystane i które należy edytować.

 • Opowiadać historie

  Opowiadać prawdziwą lub fikcyjną historię, która ma dotrzeć do publiczności i sprawić, że zacznie identyfikować się z postaciami tej historii. Podtrzymywać zainteresowanie publiczności historią i podkreślać swój punkt widzenia, jeśli taki istnieje.

 • Zapewniać jakość wizualną scenografii

  Kontrolować i zmieniać scenerię oraz kostiumy celem zapewnienia optymalnej pod względem czasu, budżetu i siły roboczej jakości wizualnej.

 • Analizować związki między bohaterami

  Analizowanie bohaterów scenariuszy i ich wzajemnych zależności.

 • Pracować z dramaturgami

  Współpracować z pisarzami poprzez warsztaty lub programy rozwoju scenariusza.

Source: Sisyphus ODB