Zawód reżyser muzyczny

Reżyserzy muzyczni kierują grupami muzycznymi, takimi jak orkiestry i zespoły podczas widowisk na żywo lub sesji nagrań. Organizują muzykę i skład, koordynują muzyków i nagrywają występ. Reżyserzy muzyczni są specjalistami działającymi w różnych miejscach, takich jak branża filmowa, nagrania wideo z muzyką, stacje radiowe, zespoły muzyczne i szkoły.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Teoria muzyki

  Szereg powiązanych ze sobą pojęć, stanowiący tło teoretyczne muzyki.

 • Instrumenty muzyczne

  Różne instrumenty muzyczne, ich zakresy, barwa tonu i możliwe kombinacje.

 • Gatunki muzyczne

  Różne style i gatunki muzyczne takie jak blues, jazz, reggae, rock lub indie.

Umiejętności

 • Planować występy muzyczne

  Planować próby i występy muzyczne, ustalać szczegóły, takie jak lokalizacje, wybierać akompaniatorów i instrumentalistów.

 • Rozmieszczać muzyków

  Określanie pozycji muzyków w ramach grup muzycznych, orkiestr lub zespołów, aby uzyskać właściwą równowagę między częściami o charakterze instrumentalnym i wokalnym.

 • Aranżować muzykę

  Przydzielać partie muzyczne różnym instrumentom muzycznym i/lub głosom z myślą o ich jednoczesnym brzmieniu.

 • Dążyć do osiągnięcia doskonałości w występie muzycznym

  Dążyć do osiągnięcia doskonałości w występach instrumentalnych i wokalnych.

 • Odczytywać partytury muzyczne

  Odczytywać partytury muzyczne podczas prób i na żywo.

 • Nadzorować muzyków

  Prowadzenie muzyków podczas prób, widowisk lub sesji w studiach nagrań.

 • Opracowywać koncepcje muzyczne

  Badać i rozwijać koncepcje muzyczne oparte na źródłach, takich jak wyobraźnia czy dźwięki środowiskowe.

 • Oceniać koncepcje muzyczne

  Eksperymentowanie z różnymi źródłami dźwięku, syntezatorami i oprogramowaniem komputerowym, permanentne badanie i ocenianie pomysłów i koncepcji muzycznych.

 • Zarządzać personelem muzycznym

  Przydzielanie i zarządzanie zadaniami kadrowymi w takich dziedzinach jak punktacja, organizacja, kopiowanie muzyki i trening wokalny.

 • Zmieniać partytury muzyczne

  Przetwarzać oryginalne partytury muzyczne w różnych gatunkach i stylach muzycznych; zmieniać rytm, harmonię, tempo lub instrumentację.

 • Dopasowywać muzykę do scen

  Koordynować dobór muzyki i dźwięków, dopasowując je do nastroju w scenach.

 • Dokonywać transkrypcji pomysłów w formie notacji muzycznej

  Transkrypcja/kopiowanie idei muzyczne w postaci zapisu muzycznego, używając przyrządów, długopisu i papieru lub komputerów.

 • Opracowywać szkice orkiestrowe

  Uzupełniać i opracowywać szczegóły szkiców orkiestrowych, na przykład dodając dodatkowe partie wokalne do partytur.

 • Brać udział w muzycznych sesjach nagraniowych

  Brać udział w sesjach nagraniowych w celu dokonania zmian lub dostosowania wyników muzycznych.

 • Aranżować kompozycje

  Organizować i dostosowywać istniejące kompozycje muzyczne, dodawać wariacje na temat istniejących melodii lub kompozycji ręcznie lub przy użyciu oprogramowania komputerowego. Zmieniać układ części instrumentalnych.

 • Nadzorować zespoły muzyczne

  Kierować grupami muzycznymi, pojedynczymi muzykami lub całymi orkiestrami na próbach oraz podczas występów na żywo bądź w studio, aby poprawić ogólny balans tonalny i harmoniczny, dynamikę, rytm i tempo.

 • Organizować imprezy muzyczne

  Wyznaczać daty, plany, gromadzić wymagane zasoby oraz koordynować wydarzenia związane z muzyką, takie jak koncerty, konkursy lub egzaminy.

 • Przeprowadzać analizę zarejestrowanego występu

  Analizować nagrania wideo z występów, wykorzystując jako model ekspertów.

Source: Sisyphus ODB