Zawód reżyser oświetlenia

Reżyserzy oświetlenia ustalają, jakie światła są potrzebne podczas produkcji, zgodnie z wizją kreatywną reżysera filmowego. Korzystają oni ze scenariusza w celu określenia wymogów oświetleniowych dla każdego ujęcia. Reżyserzy oświetlenia nadzorują strukturę i funkcjonowanie oświetlenia.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki oświetleniowe

  Charakterystyka technik stosowanych do tworzenia atmosfery i efektów w obiektywie kamery lub na scenie; niezbędny sprzęt i odpowiednia konfiguracja.

 • Indywidualne style reżyserii

  Rozumienie i analizowanie zachowania poszczególnych reżyserów.

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Kinematografia

  Nauka rejestrowania światła i promieniowania elektromagnetycznego w celu stworzenia filmu. Rejestrowanie może odbywać się elektronicznie za pomocą czujnika obrazu lub chemicznie na materiałach światłoczułych, takich jak taśma filmowa.

Umiejętności

 • Przekładać koncepcje artystyczne na wzory techniczne

  Współpracować z zespołem artystycznym w celu ułatwienia przejścia od wizji kreatywnej i jej koncepcji artystycznych do projektu technicznego.

 • Realizować projekty w ramach przewidzianego budżetu

  Dbać o przestrzeganie budżetu. Dostosowywać prace i materiały do budżetu.

 • śledzić aktualne trendy

  Monitorować i śledzić nowe trendy i zmian w poszczególnych sektorach.

 • Analizować zapotrzebowanie na zasoby techniczne

  Zdefiniować i zrobić listę wymaganych zasobów i sprzętu w oparciu o techniczne potrzeby produkcji.

 • Analizować plany oświetlenia

  Zapoznawanie się z instrukcjami dotyczącymi planu oświetlenia w celu określenia potrzebnego sprzętu oświetleniowego i jego właściwego rozmieszczenia.

 • Nadzorować ekipę oświetleniowców

  Nadzór nad załogą odpowiedzialną za tworzenie i obsługę sprzętu oświetleniowego podczas produkcji filmów lub sztuk teatralnych. Upewnienie się, że jej członkowie rozumieją kreatywną wizję i korzystają z odpowiedniego sprzętu i ustawień.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem do projektowania

  Opracowywanie nowych projektów z użyciem specjalistycznego oprogramowania.

 • Konsultować się z kierownikiem ds. produkcji

  Konsultować się z kierownikiem, producentem i klientami na różnych etapach procesu produkcji i po produkcji.

 • Opracowywać oświetlenie

  Projektować odpowiednią atmosferę i estetyczny film z oświetleniem. Udzielać instrukcji dotyczących stosowanego wyposażenia, dekoracji i replik.

 • Korzystać z dokumentacji technicznej

  Rozumieć i korzystać z dokumentacji technicznej w ogólnym procesie technicznym.

 • Analizować scenariusz

  Rozbić scenariusz na części, analizując jego dramaturgię, formę, tematy i strukturę. W razie konieczności przeprowadzić odpowiednie badania.

 • Opracowywać plan oświetlenia

  Tworzyć rysunki techniczne i dokumentację w dziale oświetlenia.

Source: Sisyphus ODB