Zawód reżyser techniczny

Reżyserzy techniczni realizują wizje artystyczne twórców w ramach ograniczeń technicznych. Koordynują działania różnych jednostek produkcyjnych, takich jak scena, garderoba, głośność, dźwięk i oświetlenie oraz makijaż. Dostosowują prototyp i analizują wykonalność, wdrażanie, funkcjonowanie i techniczne monitorowanie projektu artystycznego. Są również odpowiedzialni za sprzęt i wyposażenie techniczne.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki teatralne

  Znajomość technik ułatwiających pomyślne wystawienie sztuki.

Umiejętności

 • Negocjować z osobami trzecimi w kwestiach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem

  Prowadzić konsultacje, negocjować i uzgadniać z osobami trzecimi potencjalne rodzaje ryzyka, środki i procedury bezpieczeństwa.

 • Organizować próby

  Zarządzanie, planowanie i przeprowadzanie prób spektaklu.

 • Dostosowywać się do kreatywnych oczekiwań artystów

  Pracować z artystami, dążąc do zrozumienia wizji twórcy i przystosowania się do niej. W pełni korzystać z własnych talentów i umiejętności w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów.

 • Koordynować działania z działami kreatywnymi

  Koordynować działania z innymi działami artystycznymi i kreatywnymi.

 • Koordynować działania zespołów technicznych w ramach produkcji artystycznych

  Planować, koordynować i nadzorować prace zespołów technicznych, takich jak scena, garderoba, światło i dźwięk, makijaż i fryzjerstwo oraz rekwizyty podczas organizowania, prób, występów i demontażu.

 • Sporządzać ocenę ryzyka w zakresie produkcji przedstawień artystycznych

  Oceniać zagrożenia, proponować ulepszenia i opisywać środki, jakie należy podjąć na poziomie produkcji w odniesieniu do sztuk scenicznych.

 • Promować zdrowie i bezpieczeństwo

  Promować znaczenie bezpiecznego środowiska pracy. Szkolić i wspierać personel w aktywnym uczestniczeniu w ciągłym rozwoju bezpiecznego środowiska pracy.

Source: Sisyphus ODB