Zawód redaktor gazety

Redaktorzy gazet decydują, które wiadomości są wystarczająco interesujące i zostaną zrelacjonowane w gazecie. Każdej wiadomości przydzielają dziennikarza. Redaktorzy gazet decydują o długości każdego artykułu informacyjnego i o miejscu jego umieszczenia w gazecie. Dbają również, aby publikacje były gotowe do publikacji na czas.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo prasowe

  Przepisy dotyczące licencjonowania książek i wolności wypowiedzi we wszystkich produktach medialnych.

 • Techniki pisania

  Różne techniki pisania historii, na przykład opisowe, perswazyjne, pierwszoosobowe i inne techniki.

 • Standardy redagowania tekstów

  Wytyczne dotyczące sposobu postępowania w związku z prywatnością, dziećmi i śmiercią oraz informowania o nich zgodnie z zasadą bezstronności oraz inne normy.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

Umiejętności

 • Sprawdzać wiarygodność otrzymywanych informacji

  Poszukiwać i badać historię za pośrednictwem kontaktów, komunikatów prasowych i innych mediów.

 • Opracowywać szpigiel

  Tworzyć zarys każdej publikacji i transmisji wiadomości. Określać wydarzenia, które zostaną przedstawione oraz długość artykułów i historii.

 • Brać udział w posiedzeniach kolegium redakcyjnego

  Brać udział w spotkaniach z innymi redaktorami i dziennikarzami, aby omówić możliwe tematy oraz podzielić zadania i obciążenie pracą.

 • Szanować preferencje kulturowe

  Uznawanie różnych preferencji kulturowych przy tworzeniu produktów i koncepcji w celu uniknięcia znieważenia niektórych osób. Dążenie do dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców.

 • Analizować źródła informacji

  Konsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, aby znaleźć inspirację, uczyć się na określone tematy i uzyskać dodatkowe informacje.

 • Dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji

  Zmieniać podejście do sytuacji w oparciu o nieoczekiwane i nagłe zmiany trendów lub potrzeb i nastrojów ludzi; zmieniać strategie, improwizować i naturalnie dostosowywać się do tych okoliczności.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • śledzić bieżące informacje

  Śledzić bieżące wydarzenia w polityce, gospodarce, grupach społecznych, sektorach kultury, na arenie międzynarodowej i w sporcie.

 • Delegować działania

  Delegować działania i zadania innym w zależności od zdolności, stopnia przygotowania, kompetencji i zakresu prawnego praktyki. Dbać, aby ludzie wiedzieli, co i kiedy powinni robić.

 • Tworzyć sieć kontaktów w celu zapewnienia przepływu wiadomości

  Nawiązywanie kontaktów w celu utrzymania przepływu wiadomości, na przykład służb policyjnych i służb ratowniczych, samorządów lokalnych, grup społecznych, funduszy powierniczych, rzeczników prasowych różnych organizacji, ogółu społeczeństwa itp.

 • Postępować zgodnie z kodeksem etyki dziennikarskiej

  Przestrzegać kodeksu etycznego postępowania dziennikarzy, w tym postanowień dotyczących wolności słowa, prawa do odpowiedzi, obiektywności i innych zasad.

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Stosować określone techniki pisarskie

  Stosować techniki pisarskie w zależności od rodzaju mediów, gatunku literackiego i fabuły.

 • Zapewniać spójność stylistyczną publikowanych artykułów

  Upewnienie się, że artykuły są zgodne z rodzajem i motywem przewodnim gazety, czasopisma lub magazynu.

 • Dostosowywać dzieło do różnych środków przekazu

  Dostosowywać dzieło do różnych rodzajów mediów, takich jak telewizja, filmy, reklamy i inne. Dostosowywać dzieło do rodzaju mediów, skali produkcji, budżetu, gatunków w ramach rodzaju mediów i innych.

Source: Sisyphus ODB