Zawód redaktor legislacyjny

Redaktorzy legislacyjni badają i redagują przepisy w celu nadania im wyrazistszego i precyzyjniejszego charakteru. Sporadycznie dodają również nowe koncepcje, które nie były wcześniej uwzględnione w przepisach lub projekcie ustawy.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo konstytucyjne

  Przepisy dotyczące podstawowych zasad lub ustanowionych precedensów rządzących państwem lub organizacją.

 • Analizy prawne

  Metody i procedury badań w kwestiach prawnych, takich jak przepisy, a także różne podejścia do analiz i gromadzenia źródeł oraz wiedza na temat dostosowania metodologii badań do konkretnego przypadku w celu uzyskania wymaganych informacji.

 • Procedura legislacyjna

  Procedury stosowane w procesie stanowienia prawa i legislacji, takie jak zaangażowane organizacje i osoby fizyczne, proces przekształcania projektów ustaw w prawa, propozycja i proces przeglądu, a także inne etapy w ramach procedury legislacyjnej.

 • Prawo publiczne

  Część prawa regulująca relacje między jednostkami a rządem oraz relacje między jednostkami, które dotyczą bezpośrednio społeczeństwa.

Umiejętności

 • Porządkować informacje

  Uporządkowywać informacje przy zastosowaniu systematycznych metod, takich jak modele psychiczne i zgodnie z określonymi normami, w celu ułatwienia przetwarzania i zrozumienia informacji przez użytkownika w odniesieniu do szczegółowych wymogów i cech charakterystycznych nośników wyjściowych.

 • Sporządzać projekty aktów prawnych

  Sporządzać projekty aktów prawnych w celu zapewnienia większej harmonizacji i precyzyjności w obszarach wymagających reform.

 • Analizować przepisy

  Analizować istniejące ustawodawstwo władz krajowych lub lokalnych, aby oceniać, jakie ulepszenia można wprowadzić i jakie przepisy można zaproponować.

 • Zapewniać materiały pisane

  Przekazywać informacje w formie pisemnej za pośrednictwem mediów cyfrowych lub drukowanych zgodnie z potrzebami grupy docelowej. Tworzyć układ treści zgodnie ze specyfikacjami i normami. Stosować zasady pisowni i gramatyki.

 • Udzielać porad prawnych

  Udzielanie porad klientom w celu zapewnienia, by ich działania były zgodne z prawem, a także w sposób najbardziej korzystny dla ich sytuacji i konkretnego przypadku, takich jak udzielanie informacji, dokumentacji lub porad na temat przebiegu działań wobec klientów, jeżeli chcą oni podjąć działania prawne lub takie działania są przeciwko nim podjęte.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

Source: Sisyphus ODB