Zawód redaktor tekstów i sloganów reklamowych

Redaktorzy tekstów i sloganów reklamowych pilnują, żeby tekst był przyjemny w odbiorze. Dbają, żeby tekst był zgodny z zasadami gramatyki i ortografii. Redaktorzy tekstów i sloganów reklamowych czytają i sprawdzają materiały do książek, czasopism, magazynów i innych środków przekazu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Pisownia

  Zasady dotyczące pisowni słów.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

 • Typografia

  Procedura przygotowywania tekstów pisemnych dla procesów drukarskich.

 • Gramatyka

  Zbiór reguł strukturalnych rządzących składaniem zdań, wyrażeń i słów w dowolnym języku naturalnym.

 • Techniki pisania

  Różne techniki pisania historii, na przykład opisowe, perswazyjne, pierwszoosobowe i inne techniki.

Umiejętności

 • Korygować tekst w trybie śledzenia zmian

  Śledzenie zmian, takich jak poprawki gramatyczne i ortograficzne, dodawanie elementów oraz inne modyfikacje podczas edycji (cyfrowych) tekstów.

 • Konsultować się z redaktorem

  Konsultować się z redaktorem książki, magazynu, czasopisma lub innych publikacji w kwestii oczekiwań, wymogów i postępów.

 • Korzystać ze słowników

  Używanie glosariuszy i słowników w celu wyszukiwania znaczenia, pisowni i synonimów słów.

 • Proponować zmiany w rękopisach

  Sugerować adaptacje i poprawki rękopisów autorom, aby rękopis był bardziej atrakcyjny dla odbiorców docelowych.

 • Postępować zgodnie z wytycznymi

  Interpretować i zachowywać zgodność z wymogami i oczekiwaniami, omówionymi i uzgodnionymi z klientami.

 • Przestrzegać harmonogramu prac

  Zarządzać sekwencją działań w celu przekazania zakończonych prac w uzgodnionych terminach i zgodnie z harmonogramem prac.

 • Stosować zasady pisowni i gramatyki

  Stosować zasady pisowni i gramatyki oraz zapewniać spójność w całym tekście.

Source: Sisyphus ODB