Zawód robotnik na platformie wiertniczej

Robotnicy na platformie wiertniczej konserwują i naprawiają sprzęt i maszyny na polu naftowym z wykorzystaniem narzędzi ręcznych i elektronarzędzi. Wykonują oni ogólne prace takie jak czyszczenie, kopanie rowów, skrobanie i malowanie elementów platformy.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

Umiejętności

 • Wykonywać prace drenażowe

  Kopać rowy odwadniające i montować instalację rurową lub rynny, aby umożliwić odprowadzanie nadmiaru płynów i zapobiec zapadaniu się lub innym szkodom.

 • Przeprowadzać inspekcje rurociągów

  Idź wzdłuż linii przepływu, aby zidentyfikować uszkodzenia oraz wycieki; korzystaj z elektronicznych urządzeń wykrywających i przeprowadź kontrole wizualne.

 • Ześrubowywać elementy silnika

  Bezpiecznie ześrubowywać elementy silnika, ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi.

 • Przygotowywać miejsca odwiertów

  Oczyszczać miejsce odwiertu, np. przez wycinanie otaczających drzew; przygotowywać miejsce na nowe drogi dojazdowe do miejsca odwiertu.

 • Wykonywać pracę w ramach zespołów dokonujących odwiertów

  Wykonywać z pewnością siebie pracę w ramach zespołów dokonujących odwiertów na platformie wiertniczej, przy czym wykonywać swoje zadania podporządkowując osobiste zaangażowanie na rzecz efektywności całości.

 • Usuwać wycieki ropy naftowej

  Bezpieczne usuwanie rozlanego oleju i jego unieszkodliwianie.

 • Dostarczać sprzęt do odwiertów

  Dostarczać sprzęt na platformy wiertnicze według potrzeb, a także pomagać osobom pracującym przy odwiertach.

 • Radzić sobie z presją spowodowaną wystąpieniem nieoczekiwanych okoliczności

  Dążyć do osiągnięcia celów mimo nacisków wynikających z niezależnych czynników poza kontrolą.

 • Instruować osoby obsługujące żurawie

  Prowadzenie operatora żurawia podczas jego obsługi. Pozostawanie w kontakcie z operatorem wizualnie, głosowo lub za pomocą sprzętu komunikacyjnego, aby upewnić się, że obsługa dźwigu jest wykonywana w bezpieczny i wydajny sposób.

 • Dbać o pokład z rurami

  Zapewnienie czystości głównych obszarów pokładu i platformy rurowej.

 • Kłaść fundamenty pod wieże wiertnicze

  Budować fundamenty i montować konstrukcje drewniane lub stalowe w celu postawienia wieży wiertniczej.

 • Dostosowywać szczelność elementów silnika

  Dokręcać lub odkręcać części silnika za pomocą narzędzi ręcznych i elektronarzędzi; konserwować przewody, obudowy i pręty łączące.

 • Podłączać głowice odwiertów naftowych

  Przygotowywać głowice odwiertów naftowych do podłączenia do zbiorników na ropę.

 • Przewozić rury

  Przewozić rury ręcznie lub przez wyposażenie obsługowe, takie jak windy mechaniczne i wyciągarki samochodów ciężarowych.

 • Konserwować maszyny wykorzystywane na polach naftowych

  Demontować, naprawiać lub wymieniać sprzęt pola naftowego, taki jak elementy silnika parowego lub kotły; używać elektronarzędzi i narzędzi ręcznych.

Source: Sisyphus ODB