Zawód rolnik chmielarz

Rolnicy chmielarze sadzą, uprawiają i zbierają chmiel do produkcji takich wyrobów, jak piwo.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rozmnażanie roślin

  Różne rodzaje metod rozmnażania, materiałów i nasion oraz kryteria dotyczące ich zdrowia i jakości.

 • Surowce wykorzystywane do produkcji piwa

  Podstawowe składniki piwa obejmujące wodę, źródło skrobi, takie jak jęczmień słodowany, drożdże piwowarskie do fermentacji oraz środek aromatyzujący, taki jak chmiel.

 • Uprawa chmielu

  Uprawa roślin chmielu. Różne rodzaje chmielu oraz sposoby uprawy i zbioru upraw chmielu do warzenia piwa i innych celów.

Umiejętności

 • Uprawiać chmiel

  Uprawiać chmiel do produkcji piwa i innych celów.

 • Przygotowywać obszar uprawy pod uprawę

  Przygotowywać obszar sadzenia i glebę do sadzenia poprzez nawożenie, ściółkowanie i kontrolę chwastów. Uwzględniać warunki panujące na danym obszarze, glebę i typ roślin.

 • Monitorować pola uprawne

  Monitorować sady, pola i obszary produkcji, aby prognozować, kiedy uprawy będą w pełni dojrzałe. Oszacować, ile szkód pogoda może wyrządzić uprawom.

 • Monitorować zbiory

  Monitorować wzrost upraw, aby upewnić się, że są one wolne od chorób, szkodliwych chemikaliów i organizmów.

 • Przeprowadzać zbiory

  Kosić, zbierać lub ścinać produkty rolne ręcznie lub przy użyciu odpowiednich narzędzi i maszyn. Brać pod uwagę odpowiednie kryteria jakości produktów, zalecenia dotyczące higieny i stosować odpowiednie metody.

 • Dbać o sprzęt ogrodniczy

  Wykonywać codzienną konserwację narzędzi i sprzętu oraz zgłaszać poważne usterki przełożonemu.

 • Doradzać w kwestii produkcji piwa

  Doradzać firmom piwowarskim, małym piwowarom i menedżerom branży piwowarskiej, aby poprawili jakość produktu lub procesu produkcyjnego.

 • Przechowywać zbiory

  Przechowywać i konserwować zbiory zgodnie z normami i przepisami w celu zapewnienia ich jakości. Zapewniać utrzymanie obiektów magazynowych zgodnie z normami higieny, regulując temperaturę, ogrzewanie i klimatyzację w magazynach.

 • Zapobiegać chorobom atakującym zbiory

  Doradzać w sprawie sposobów zapobiegania określonym chorobom atakującym zbiory i ograniczania ich odpowiednimi metodami. Dobierać leczenie korygujące.

 • Nadzorować przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych

  Zapewniać przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących określonych obszarów działania, m.in. w zakresie zwierząt gospodarskich, roślin, lokalnych produktów rolnych itp.

 • Dbać o pomieszczenia do składowania

  Konserwować lub zapewnić konserwację urządzeń do czyszczenia, ogrzewania lub klimatyzacji w pomieszczeniach do składowania, monitorować temperaturę pomieszczeń.

 • Posługiwać się sprzętem ogrodniczym

  Posługiwać się sprzętem ogrodniczym, taki jak maszynki do strzyżenia, opryskiwacze, kosiarki, piły łańcuchowe, zgodne z przepisami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Przygotowywać obszar uprawy

  Przygotować miejsce i glebę do sadzenia, na przykład poprzez nawożenie, ściółkowanie ręcznie lub przy użyciu narzędzi mechanicznych lub maszyn; przygotować nasiona i rośliny do siewu i sadzenia, zapewniając jakość nasion i roślin. Siać i sadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi mechanicznych lub maszyn i zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

 • Nawozić

  Wykonywać zadania nawożenia ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu zgodnie z instrukcjami nawożenia, uwzględniając przepisy i procedury dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Rozmnażać rośliny

  Prowadzić działania w zakresie rozmnażania, stosując odpowiednie metody rozmnażania, takie jak cięcie zaszczepionych roślin lub rozmnażanie generatywne, z uwzględnieniem rodzaju roślin. Przeprowadzać kontrolę rozmnażania z uwzględnieniem warunków wymaganych przez dany rodzaj roślin.

 • Doglądać roślin

  Określać potrzebę podejmowania działań pielęgnacyjnych i wykonywać je poprzez uprawianie, utrzymywanie, podlewanie i spryskiwanie roślin i drzew ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu z uwzględnieniem gatunków roślin i wymogów bezpieczeństwa.

 • Oceniać straty w zbiorach

  Identyfikować i oceniać straty w uprawach spowodowane zaburzeniami, niekorzystnymi fizycznymi warunkami glebowymi, nieodpowiednim pH, nierównowagą i niedoborami składników odżywczych, niewłaściwym użyciem środków ochrony roślin lub ekstremalnymi czynnikami pogodowymi.

 • Opracowywać plany ochrony upraw

  Monitorowanie upraw w odniesieniu do problemów dotyczących ochrony. Opracowywanie zintegrowanych strategii kontroli. Ocena konsekwencji stosowania pestycydów. Nadążanie za rozwojem biotechnologii, aby przyczynić się do ograniczenia stosowania substancji chemicznych. Zarządzanie odpornością na pestycydy.

 • Uprawiać rośliny

  Prowadzić działalność związaną z uprawą roślin. Prowadzić kontrolę wzrostu z uwzględnieniem wymaganych warunków dla danego typu obiektu.

 • Nadzorować produkcję roślinną

  Nadzorować i analizować ogólną produkcję roślinną w celu zapewnienia skutecznego procesu produkcji, z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska.

Source: Sisyphus ODB