Zawód rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej są odpowiedzialni za zarządzanie wszystkimi aspektami związanymi z chowem zwierząt i produkcją rolną w ramach działalności małego przedsiębiorstwa lub do celów samowystarczalności żywnościowej.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Systemy chowu zwierząt gospodarskich

  Przydział środków na rolnictwo w odniesieniu do hodowli zwierząt i systemów chowu.

 • Przepisy o ochronie środowiska w rolnictwie i leśnictwie

  Znajomość prawodawstwa, polityk i zasad w zakresie środowiska odnoszących się do rolnictwa i leśnictwa. Świadomość wpływu lokalnych procedur i praktyk rolniczych na środowisko. Środki mające na celu dostosowanie produkcji do nowych przepisów i polityk dotyczących środowiska.

 • Rozmnażanie zwierząt gospodarskich

  Rozumienie naturalnych i sztucznych technik rozrodu, okresów ciąży i narodzin dla zwierząt gospodarskich. Rozumienie humanitarnego uboju odpowiednich zwierząt zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

 • Zasady produkcji agronomicznej

  Techniki, metody i zasady konwencjonalnej produkcji agronomicznej.

 • Zasady prowadzenia upraw

  Zasady dotyczące upraw, cyklu naturalnego, pielęgnowania przyrody, warunków wzrostu oraz zasad produkcji ekologicznej i zrównoważonej. Kryteria jakości i wymogi dotyczące nasion, roślin i upraw.

 • Zasady produkcji rolnej

  Zasady i warunki ekologicznej i zrównoważonej produkcji rolnej.

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

Umiejętności

 • Nadzorować przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych

  Zapewniać przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących określonych obszarów działania, m.in. w zakresie zwierząt gospodarskich, roślin, lokalnych produktów rolnych itp.

 • Obsługiwać maszyny rolnicze

  Obsługa zmotoryzowanego sprzętu rolniczego, w tym ciągników, pras, opryskiwaczy, pługów, kosiarek, kombajnów, sprzętu do robót ziemnych, ciężarówek oraz sprzętu do nawadniania.

Source: Sisyphus ODB