Zawód Rybak śródlądowy

Rybak śródlądowy dokonuje połowu ryb lub innych zwierząt wodnych występujących w zbiornikach śródlądowych (jeziorach, stawach, rzekach), używając w tym celu odpowiedniego sprzętu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Zadania rybak śródlądowy

 • Szacuje koszty połowu i planuje budżet.
 • Planuje czynno ści związane z połowem.
 • Steruje kutrami/barkami/łodziami i obsługuje sprzęt nawigacyjny.
 • Przygotowuje i umieszcza w wodzie sprzęt do połowu, zarzuca sieci.
 • Wyciąga sprzęt do połowu z wody (ręcznie lub za pomocą odpowiedniego sprzętu), kieruje innymi pracownikami rozładowującymi złowione zwierzęta.
 • Uwalnia złowione zwierzęta z sieci i innego sprzętu służącego do połowu, sprawdza rozmiar i wrzuca do wody sztuki nie spełniające wymogów.
 • Sortuje, czy ści i przechowuje złowione zwierzęta.
 • Nadzoruje i pomaga załodze kutra/barki/łodzi.
 • Ładuje na pokład sprzęt i zaopatrzenie oraz rozładowuje połów.
 • Dokonuje inspekcji maszyn i sprzętu, utrzymuje go w odpowiednim stanie, przeprowadza drobne naprawy, czy ści pokład.
 • Dokumentuje wykonane zadania związane z połowem, pracą załogi, warunkami środowiskowymi, jako ścią wody itp., zapisuje i przechowuje dane finansowe.
 • Utrzymuje odpowiednie warunki pracy zapewniające bezpieczeństwo oraz spełniające wymogi formalne i prawne, stara się być na bieżąco z nowinkami technicznymi i regulacjami.

Powiązane zawody rybołówstwo

 • Doradca w rybołówstwie
 • Hodowca alg
 • Hodowca owoców morza
 • Hodowca ryb/właściciel gospodarstwa rybnego
 • Inny pracownik zasobów wodnych
 • Kierownik hodowli ryb
 • Kierownik/nadzorca pracowników w rybołówstwie
 • Nurek, poławiacz
 • Pomocnik łowiska lub zasobów wodnych
 • Pracownik gospodarstwa rybnego
 • Pracownik hodowli owoców morza
 • Pracownik hodowli ryb
 • Rybak dalekomorski
 • Rybak przybrzeżny
 • Technik rybołówstwa
 • Zarządca łowisk

Source: Sisyphus ODB