Zawód rysownik satyryczny

Rysownicy satyryczni przedstawiają ludzi, przedmioty, zdarzenia itp. w sposób komiczny lub obraźliwy. Wyolbrzymiają cechy fizyczne i cechy osobowości. Przedstawiają również wydarzenia o charakterze politycznym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym w sposób humorystyczny.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Projektowanie graficzne

  Techniki tworzenia wizualnych przedstawień i komunikatów.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

Umiejętności

 • Interpretować potrzeby w zakresie ilustracji

  Komunikować się z klientami, redaktorami i autorami w celu interpretacji i pełnego zrozumienia ich potrzeb zawodowych.

 • Prowadzić występy o charakterze humorystycznym

  Prowadzić humorystyczne wystąpienia dla publiczności, wywołując śmiech, zaskoczenie, inne emocje lub ich kombinację.

 • Dostosowywać dzieło do różnych środków przekazu

  Dostosowywać dzieło do różnych rodzajów mediów, takich jak telewizja, filmy, reklamy i inne. Dostosowywać dzieło do rodzaju mediów, skali produkcji, budżetu, gatunków w ramach rodzaju mediów i innych.

 • Analizować teksty do opatrzenia ilustracjami

  Analizować teksty do opatrzenia ilustracjami; badać i sprawdzać źródła.

 • Realizować projekty w ramach przewidzianego budżetu

  Dbać o przestrzeganie budżetu. Dostosowywać prace i materiały do budżetu.

 • Tworzyć szkice

  Sporządzać szkice przygotowujące do wykonania rysunku lub w ramach niezależnej techniki artystycznej.

 • Prowadzić portfolio działalności artystycznej

  Prowadzić portfolio prac artystycznych, aby pokazać style, zainteresowania, umiejętności i realizacje.

 • Analizować publikacje medialne

  Analizować różne źródła medialne, np.: transmisje, media drukowane i media internetowe, w celu gromadzenia inspiracji do opracowywania koncepcji kreatywnych.

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

 • Przestrzegać harmonogramu prac

  Zarządzać sekwencją działań w celu przekazania zakończonych prac w uzgodnionych terminach i zgodnie z harmonogramem prac.

 • śledzić bieżące informacje

  Śledzić bieżące wydarzenia w polityce, gospodarce, grupach społecznych, sektorach kultury, na arenie międzynarodowej i w sporcie.

 • Dobierać style ilustracji

  Wybór odpowiedniego stylu, nośnika i technik ilustracyjnych zgodnie z potrzebami danego projektu i wnioskami klienta.

 • Tworzyć animowane historie

  Opracowywać animowane sekwencje narracyjne i scenariusze historii, wykorzystując oprogramowanie komputerowe i techniki rysunku ręcznego.

 • Postępować zgodnie z wytycznymi

  Interpretować i zachowywać zgodność z wymogami i oczekiwaniami, omówionymi i uzgodnionymi z klientami.

 • Konsultować się z redaktorem

  Konsultować się z redaktorem książki, magazynu, czasopisma lub innych publikacji w kwestii oczekiwań, wymogów i postępów.

Source: Sisyphus ODB