Zawód rysownik

Rysownicy wyrażają idee poprzez przedstawienie ich w postaci graficznej.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo własności intelektualnej

  Przepisy regulujące zbiór praw chroniących produkty intelektualne przed niezgodnym z prawem naruszeniem.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

 • Historia sztuki

  Historia sztuki i artystów, trendów artystycznych na przestrzeni wieków i ich współczesna ewolucja.

Umiejętności

 • Wybierać tematykę

  Wybierać tematykę z uwzględnieniem interesu osobistego lub publicznego lub na zamówienie wydawcy lub agenta.

 • Tworzyć szkice

  Sporządzać szkice przygotowujące do wykonania rysunku lub w ramach niezależnej techniki artystycznej.

 • Stosować tradycyjne techniki ilustratorskie

  Tworzyć rysunki przy użyciu tradycyjnych technik ilustracyjnych, takich jak akwarela, pióro i atrament, aerograf, malarstwo olejne, pastele, grawerowanie drewna i cięcie linoleum.

 • Tworzyć oryginalne rysunki

  Tworzyć oryginalne rysunki, oparte na tekstach, szczegółowych badaniach i dyskusjach z udziałem autorów, dziennikarzy i specjalistów.

 • Korzystać z technik ilustracji cyfrowej

  Tworzyć rysunki za pomocą cyfrowych programów i technik ilustracyjnych.

 • Opracowywać elementy wizualne

  Wyobrażać sobie i stosować elementy wizualne, takie jak linia, przestrzeń, kolor i masa, aby wyrażać emocje lub pomysły.

 • Przedstawiać kontekst danego dzieła artystycznego

  Określać czynniki wpływające i obrazujące pracę w ramach specyficznej tendencji, która może mieć charakter artystyczny, estetyczny lub filozoficzny. Analizować ewolucję trendów artystycznych, konsultować się z ekspertami w tej dziedzinie, brać udział w wydarzeniach itp.

 • Zapewniać jakość wizualną scenografii

  Kontrolować i zmieniać scenerię oraz kostiumy celem zapewnienia optymalnej pod względem czasu, budżetu i siły roboczej jakości wizualnej.

 • Dobierać materiały artystyczne w celu wykorzystania ich do stworzenia dzieła sztuki

  Dobierać materiały artystyczne w oparciu o wytrzymałość, kolor, teksturę, wyważenie, wagę, wielkość i inne cechy, które powinny gwarantować wykonalność zamierzeń artystycznych pod względem oczekiwanego kształtu, koloru itp., mimo że mogą one odbiegać od efektu. Materiały artystyczne, takie jak farba, tusz, akwarele, węgiel drzewny, olej lub oprogramowanie komputerowe, mogą być wykorzystywane tak samo jak śmieci, „żywe” produkty (np. owoce) oraz wszelkie inne materiały w zależności od projektu twórcy.

 • Omawiać dzieła sztuki

  Przedstawiać i omawiać charakter i treść dzieła sztuki z udziałem publiczności, dyrektorów artystycznych, redaktorów katalogów, dziennikarzy i innych zainteresowanych osób.

 • Opracowywać propozycje projektów artystycznych

  Redagować propozycje projektów dotyczących obiektów i rezydencji artystycznych oraz galerii sztuki.

 • Tworzyć obrazy cyfrowe

  Tworzyć i przetwarzać dwu- i trójwymiarowe obrazy cyfrowe przedstawiające obiekty animowane lub procesy z wykorzystaniem komputerowych programów do animacji lub modelowania.

 • Dobierać style ilustracji

  Wybór odpowiedniego stylu, nośnika i technik ilustracyjnych zgodnie z potrzebami danego projektu i wnioskami klienta.

Source: Sisyphus ODB