Zawód scenarzysta

Scenarzyści tworzą scenariusze filmów i seriali telewizyjnych. Piszą szczegółową historię, która obejmuje wątek, postaci, dialog i środowisko fizyczne.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Proces produkcji filmowej

  Różne etapy rozwojowe produkcji filmu, takie jak pisanie scenariuszy, finansowanie, kręcenie zdjęć, montaż i rozpowszechnianie.

 • Techniki pisania

  Różne techniki pisania historii, na przykład opisowe, perswazyjne, pierwszoosobowe i inne techniki.

 • Teoria scenariopisarstwa

  Techniki i struktury pisania scenariuszy w celu wyrażenia swojej wizji kreatywnej za pomocą symboliki, dialogów, działań i podtekstu, takich jak struktura trójporządkowa, podróż bohatera i metoda sekwencji.

 • Literatura

  Główna część pisemnej formy artystycznej, charakteryzująca się pięknem ekspresji, formą i uniwersalnym charakterem odwołania intelektualnego i emocjonalnego.

 • Prawo autorskie

  Ustawodawstwo opisujące ochronę praw oryginalnych autorów względem ich dzieł oraz sposób, w jaki inni mogą z nich korzystać.

Umiejętności

 • Konsultować się z redaktorem

  Konsultować się z redaktorem książki, magazynu, czasopisma lub innych publikacji w kwestii oczekiwań, wymogów i postępów.

 • Zarządzać informacjami zwrotnymi

  Przekazywanie innym informacji zwrotnych. Ocenić oraz konstruktywnie i profesjonalnie reagować na krytyczne uwagi współpracowników i klientów.

 • Opracowywać scenopis

  Opracowywać scenopis uwzględniający pracę kamery, oświetlenie i instrukcje dotyczące ujęć.

 • Streszczać fabuły

  Krótko streszczać historie, aby uzyskać ogólne pojęcie o koncepcji kreatywnej, np. w celu zabezpieczenia umowy.

 • Stosować określone techniki pisarskie

  Stosować techniki pisarskie w zależności od rodzaju mediów, gatunku literackiego i fabuły.

 • Tworzyć dialogi

  Pisanie dialogów między postaciami.

 • Przestrzegać harmonogramu prac

  Zarządzać sekwencją działań w celu przekazania zakończonych prac w uzgodnionych terminach i zgodnie z harmonogramem prac.

 • Konsultować się z producentem

  Konsultować się z producentem filmu w sprawie wymogów, terminów, budżetu i innych specyfikacji.

 • Prowadzić rozmowę zachęcającą do zakupu

  Przygotowywać i przedstawiać zrozumiałą rozmowę o sprzedaży produktu lub usługi, identyfikując i stosując przekonujące argumenty.

 • Analizować źródła informacji

  Konsultować się z odpowiednimi źródłami informacji, aby znaleźć inspirację, uczyć się na określone tematy i uzyskać dodatkowe informacje.

 • Zgłębiać określone zagadnienia

  Prowadzić efektywne badania określonych zagadnień, tak aby można było przedstawić w skróconej formie informacje odpowiednie dla różnych odbiorców. W badaniach można korzystać z książek, czasopism, Internetu lub rozmów z osobami dysponującymi wiedzą na dany temat.

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

 • Opracowywać fabuły

  Pisać fabułę opowiadania, sztuki, filmu lub innej formy narracyjnej. Tworzyć i rozwijać postaci, ich osobowości i relacje.

 • Konsultować się z kierownikiem ds. produkcji

  Konsultować się z kierownikiem, producentem i klientami na różnych etapach procesu produkcji i po produkcji.

 • Realizować projekty w ramach przewidzianego budżetu

  Dbać o przestrzeganie budżetu. Dostosowywać prace i materiały do budżetu.

 • Opracowywać scenariusz reżyserski

  Utworzyć dokument, zwany skryptem lub kanwą, zawierający wszystkie informacje o postaciach i szczegóły historii.

Source: Sisyphus ODB