Zawód scenograf filmowy

Scenografowie filmowi są odpowiedzialni za pełny wygląd (styl, kolor i umiejscowienie) programów telewizyjnych, seriali, animacji i reklam. Tworzą oni koncepcję wizualną dla całej produkcji, np. ustawienia konstrukcyjne, oświetlenie, stroje i kąty kamery. Scenografowie filmowi współpracują z reżyserem, projektantami i nadzorują dział artystyczny. Tworzą również szkice, rysunki, kolorują i dokonują badania lokalizacji oraz doradzają dyrektorowi w sprawie rekwizytów i ustawień sceny.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo

  Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w celu tworzenia, modyfikowania, analizy lub optymalizacji projektu.

 • Proces produkcji filmowej

  Różne etapy rozwojowe produkcji filmu, takie jak pisanie scenariuszy, finansowanie, kręcenie zdjęć, montaż i rozpowszechnianie.

Umiejętności

 • Konsultować się z kierownikiem ds. produkcji

  Konsultować się z kierownikiem, producentem i klientami na różnych etapach procesu produkcji i po produkcji.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Opracowywać koncepcje projektowe

  Wyszukiwanie informacji dotyczących badań w celu opracowania nowych pomysłów i koncepcji dotyczących projektowania konkretnej produkcji. Odczytywanie scenariuszy i zasięganie opinii dyrektorów i innych pracowników zajmujących się produkcją w celu opracowania koncepcji projektowych i planowania produkcji.

 • Analizować scenariusz

  Rozbić scenariusz na części, analizując jego dramaturgię, formę, tematy i strukturę. W razie konieczności przeprowadzić odpowiednie badania.

 • Nadzorować pracowników zajmujących się kostiumami

  Koordynować i kierować kostiumami podczas rysowania, wycinania i szycia kostiumów i próbek.

 • Analizować potrzeby logistyczne

  Analizować potrzeby logistyczne wszystkich działów na poziomie organizacyjnym.

 • Prowadzić badania trendów we wzornictwie

  Prowadzenie badań na temat obecnych i przyszłych zmian i tendencji w zakresie projektowania oraz powiązanych z nimi docelowych cech rynku.

 • Opracowywać harmonogramy produkcji

  Tworzenie harmonogramu produkcji filmu, programu telewizyjnego lub produkcji artystycznej. Decydowanie o tym, jak długo będą się odbywały poszczególne fazy i jakie są wymogi, które ich dotyczą. Uwzględnienie istniejących harmonogramów zespołu produkcji i opracowywanie realistycznych harmonogramów. Informowanie zespołu o harmonogramie.

 • Korzystać z oprogramowania CAD

  Używać systemów projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w celu wspomagania tworzenia, modyfikacji, analizy lub optymalizacji projektu.

 • Szacować czas pracy

  Przedstawienie dokładnych obliczeń czasu niezbędnego do wypełnienia przyszłych zadań technicznych w oparciu o przeszłe i bieżące informacje oraz obserwacje lub zaplanowanie szacowanego czasu trwania poszczególnych zadań w danym projekcie.

Source: Sisyphus ODB