Zawód sekser drobiu

Sekserzy drobiu to wyspecjalizowani pracownicy pracujący w gospodarstwach zajmujących się hodowlą drobiu, którzy ustalają płeć zwierząt w celu oddzielenia samców od samic. 

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Bezpieczeństwo biologiczne

  Należy pamiętać o ogólnych zasadach koncepcji bezpieczeństwa biologicznego, a w szczególności o przepisach dotyczących zapobiegania chorobom, które należy wdrożyć w przypadku epidemii zagrażających zdrowiu publicznemu.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

 • Zasady selekcji zwierząt gospodarskich

  Kryteria doboru zwierząt gospodarskich i określanie klas zwierząt gospodarskich.  

Umiejętności

 • Zarządzać higieną zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki higieny w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia skutecznej higieny ogólnej. Utrzymywać i stosować procedury i przepisy dotyczące higieny przy pracy ze zwierzętami, informować o kontroli higieny w miejscu pracy oraz protokołach. Zarządzać bezpiecznym składowaniem odpadów zgodnie z przepisami miejsca przeznaczenia i lokalnymi.

 • łapać drób

  Łapać drób w celu zbadania, przeładunku lub przemieszczenia.

 • Wybierać zwierzęta gospodarskie

  Oznaczać, sortować i rozdzielać zwierzęta według celu i miejsca przeznaczenia z uwzględnieniem stanu danego zwierzęcia i właściwego ustawodawstwa.

 • Nawiązywać bezpieczny kontakt ze zwierzętami

  Zapewniać bezpieczną i humanitarną interakcję ze zwierzęciem, unikając czynników, które negatywnie wpłyną na jego zachowanie. Obejmuje to korzystanie z humanitarnych pomocy szkoleniowych/sprzętu, a także wyjaśnianie ich stosowania właścicielom/posiadaczom, aby upewnić się, że są one właściwie wykorzystywane i że dobro zwierzęcia jest chronione.

 • Określać płeć zwierzęcia

  Określać płeć zwierzęcia.

Source: Sisyphus ODB