Zawód specjalista choreoterapii

Specjaliści choreoterapii wspierają osoby, które mają problemy ze zdrowiem emocjonalnym, umysłowym lub fizycznym, pomagając im w podnoszeniu świadomości ich ciała, zwiększaniu poczucia własnej wartości, integracji społecznej i rozwoju osobistego poprzez modele tańca i przemieszczania się w środowisku terapeutycznym.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Choreoterapia

  Stosowanie tańca w opiece terapeutycznej w celu poprawy poczucia własnej wartości i wizerunku pacjenta.

 • Teorie psychologiczne

  Historyczny rozwój poradnictwa i teorii psychologicznych, a także perspektywy, zastosowania oraz strategie wywiadu i poradnictwa.

 • Związek między stylem tańca a stylem muzyki

  Związek praktykowanego stylu tańca ze strukturą muzyczną i muzykami.

Umiejętności

 • Kształcić w kwestii zdrowia

  Przedstawiać strategie oparte na wiedzy naukowej w celu promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom i zarządzania nimi.

 • Tańczyć

  Występować w produkcjach artystycznych w różnych dyscyplinach, takich jak balet klasyczny, taniec nowoczesny, taniec współczesny, taniec wczesny, taniec etniczny, taniec ludowy, tańce akrobatyczne i taniec uliczny.

 • Oceniać potrzeby terapeutyczne pacjentów

  Obserwacja i ocena zachowania pacjenta, jego postaw i emocji, aby zrozumieć, czy i w jaki sposób potrzeby terapeutyczne mogą być zaspokojone za pomocą konkretnego rodzaju terapii, gromadząc i analizując informacje na temat sposobu, w jaki dany klient reaguje na bodźce o charakterze artystycznym i odnosi się do nich. Wykorzystywanie tych informacji w odniesieniu do innych aspektów życia pacjenta.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Zachowywać poufność danych osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Zachowywać i dbać o poufność informacji na temat choroby i leczenia osób korzystających z opieki zdrowotnej.

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Synchronizować ruchy ciała

  Synchronizować ruchy ciała z rytmem i melodią, koncepcją estetyczną lub dramatyczną, dramatycznym tempem itp.

 • Obserwować osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Obserwowanie użytkowników usług opieki zdrowotnej i rejestrowanie istotnych warunków oraz reakcji na leki, leczenie i istotne zdarzenia, w razie potrzeby zawiadamiając przełożonego lub lekarza.

 • Wzbudzać pasję do tańca

  Zachęcać ludzi, zwłaszcza dzieci, do angażowania się w taniec i umożliwiać im to, do zrozumienia jego zasad i docenienia jego wartości, zarówno w środowisku domowym, jak i publicznym.

 • Wykazywać się inteligencją emocjonalną

  Rozpoznawać emocje swoje i innych, właściwie rozróżniać między nimi i obserwować, w jaki sposób mogą wpływać na środowisko i interakcje społeczne, a także co można zrobić w tej dziedzinie.

 • Opracowywać twórcze koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje artystyczne i kreatywne pomysły.

Source: Sisyphus ODB