Zawód specjalista do spraw programowych i dydaktycznych

Specjaliści do spraw programowych i dydaktycznych opracowują i doskonalą programy nauczania instytucji edukacyjnych. Analizują jakość istniejących programów nauczania i pracują na rzecz ulepszeń. Komunikują się z profesjonalistami z dziedziny edukacji w celu zapewnienia dokładnej analizy. Składają sprawozdania na temat zmian w programie nauczania i wykonują obowiązki administracyjne.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Standardy w zakresie programów nauczania

  Polityki rządów dotyczące programów nauczania i zatwierdzonych programów nauczania z poszczególnych placówek oświatowych.

 • Pedagogika

  Dyscyplina, która dotyczy teorii i praktyki kształcenia, w tym różne metody instruktażowe dotyczące kształcenia osób lub grup.

Umiejętności

 • Doradzać w kwestii metodyki nauczania

  Doradzanie pracownikom oświaty w zakresie odpowiedniego dostosowywania programów nauczania w ramach planów lekcji, kadry pedagogicznej, etyki zawodowej nauczyciela oraz innych działań i metod związanych z nauczaniem.

 • Analizować programy nauczania

  Analizować istniejące programy nauczania instytucji edukacyjnych i polityki rządu w celu zidentyfikowania luk lub problemów oraz opracowania ulepszeń.

 • Monitorować wdrażanie programu nauczania

  Monitorować kroki podejmowane w instytucjach edukacyjnych w celu wdrożenia zatwierdzonego programu nauczania dla danej instytucji, aby zapewnić przestrzeganie i stosowanie odpowiednich metod nauczania i zasobów.

 • Doradzać w kwestii planów lekcji

  Analizować kwestie związane z polityką wpływające na sposób postrzegania edukacji przez uczniów. Doradzać w sprawie sposobów usprawnienia planów konkretnych lekcji z myślą o osiągnięciu celów edukacyjnych, zaangażowaniu uczniów i zgodności z programem nauczania.

 • Monitorować zmiany w sektorze edukacji

  Monitorować zmiany w polityce edukacyjnej, metodach i badaniach poprzez dokonywanie przeglądu odpowiedniej literatury i utrzymywanie kontaktów z urzędnikami i instytucjami edukacyjnymi.

 • Analizować sytuację na rynku szkoleń

  Analizować rynek w sektorze szkoleń pod kątem jego atrakcyjności z uwzględnieniem stopy wzrostu na rynku, tendencji, wielkości i innych elementów.

 • Oceniać programy edukacyjne

  Oceniać bieżące programy szkoleniowe i doradzać w sprawie potencjalnej optymalizacji.

 • Współpracować ze specjalistami w dziedzinie edukacji

  Komunikacja z nauczycielami lub innymi specjalistami zajmującymi się edukacją, aby zidentyfikować potrzeby i obszary poprawy systemów edukacji oraz nawiązać współpracę.

 • Utrzymywać relacje z agencjami rządowymi

  Tworzyć i utrzymywać przyjazne relacje służbowe z partnerami z różnych agencji rządowych.

 • Opracowywać programy nauczania

  Opracowywać i planować cele i wyniki uczenia się dla instytucji edukacyjnych, a także wymagane metody nauczania i potencjalne zasoby edukacyjne.

 • Zapewniać zgodność z programem nauczania

  Dbać, aby instytucje edukacyjne, nauczyciele i inni urzędnicy z branży edukacyjnej przestrzegali zatwierdzonego programu nauczania podczas działań edukacyjnych i planowania.

 • Określać potrzeby edukacyjne

  Określać potrzeby uczniów, organizacji i przedsiębiorstw w zakresie zapewniania edukacji w celu wspierania rozwoju programów nauczania i polityki edukacyjnej.

Source: Sisyphus ODB