Zawód specjalista ds. żywienia człowieka - dania gotowe

Specjaliści ds. żywienia człowieka (dania gotowe) oceniają składniki, proces wytwarzania i środki spożywcze w celu zapewnienia jakości odżywczej i przydatności gotowych posiłków i dań. Badają oni wartość odżywczą środków spożywczych i posiłków oraz informują o składzie różnych potraw lub dań dla ludzi (alergeny, makro- i mikroelementy itp.).

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Kombinacja smaków

  Szeroki zakres kombinacji smaków w celu opracowania nowych receptur lub produktów.

 • Nauka o żywieniu

  Badanie cech fizycznych, biologicznych i chemicznych żywności oraz koncepcji naukowych leżących u podstaw przetwarzania żywności i żywienia.

 • Dania gotowe

  Branża gotowych posiłków i dań, procesy produkcyjne, technologia niezbędna do produkcji oraz rynek, na który są skierowane.

 • Przechowywanie żywności

  Odpowiednie warunki i metody przechowywania żywności w celu zapobiegania jej psuciu, biorąc pod uwagę wilgotność, światło, temperaturę i inne czynniki środowiskowe.

 • Właściwości funkcjonalne żywności

  Struktura, jakość, wartość odżywcza i/lub akceptowalność produktu spożywczego. Właściwości funkcjonalne żywności określa się na podstawie właściwości fizycznych, chemicznych i/lub organoleptycznych żywności. Przykłady właściwości funkcjonalnych mogą obejmować rozpuszczalność, absorpcję, zatrzymywanie wody, zdolność spieniania, elastyczność oraz zdolność absorpcji tłuszczów i obcych cząstek.  

 • Dietetyka

  Odżywianie ludzi i zmiana diety w celu optymalizacji zdrowia w środowisku klinicznym i poza nim. Rola odżywiania w promowaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom przez całe życie.

 • Kombinacja tekstur

  Połączenie tekstur dla nowych przepisów lub produktów.

Umiejętności

 • Stosować GMP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności w oparciu o dobre praktyki wytwarzania (GMP).

 • Dążyć do poprawy wartości odżywczych wytwarzanej żywności

  Współpracować z ekspertami z sektora rolnego i przemysłu przetwórstwa spożywczego w celu zwiększenia wartości, wartości odżywczej i zaopatrzenia w żywność.

 • Stosować wymogi w zakresie produkcji żywności i napojów

  Stosować wymogi krajowe, międzynarodowe i wewnętrzne przewidziane w normach, rozporządzeniach i innych specyfikacjach dotyczących produkcji żywności i napojów oraz postępować zgodnie z tymi wymogami.

 • Sprawdzać jakość produktów na linii produkcyjnej

  Sprawdzać produkty pod względem jakości na linii produkcyjnej oraz usuwać wadliwe produkty przed pakowaniem i po tej operacji.

 • Zapewniać prawidłowe etykietowanie towarów

  Zapewniać, że towary są oznaczone wszystkimi niezbędnymi informacjami na temat produktu (np. prawne, technologiczne, niebezpieczeństwa i inne). Zapewniać, że etykiety spełniają wymogi prawne i są zgodne z przepisami.

 • Sprawować nadzór nad gastronomią w sektorze opieki zdrowotnej

  Nadzorować jedzenie, menu i posiłki w placówkach służby zdrowia, aby zapewniać zgodność z bezpieczeństwem zdrowotnym i normami higienicznymi.

 • Zapewniać odpowiednie warunki sanitarne

  Miejsca pracy i sprzęt powinny być utrzymywane w stanie wolnym od brudu, infekcji i chorób, usuwając odpady, śmieci i zapewniając odpowiednie czyszczenie.

 • Analizować tendencje w sektorze żywności i napojów

  Badać trendy w branży żywności i napojów związane z preferencjami konsumentów. Analizować kluczowe rynki pod względem rodzaju produktu i geografii, jak również ulepszeń technologicznych w tej branży.

 • Zarządzać stosowaniem dodatków w sektorze produkcji żywności

  Zarządzać stosowaniem dodatków lub konserwantów do żywności.

 • Prowadzić badania w kierunku nowych metod gotowania

  Przeprowadzać ocenę nowych metod gotowania poprzez prowadzenie badań w celu opracowania lub udoskonalenia procesów technologicznych w branży spożywczej.

 • Badać próbki produktu

  Badać próbki produktu wizualnie lub ręcznie w celu sprawdzenia właściwości, takich jak klarowność, czystość, konsystencja, wilgotność i tekstura.

 • Określać właściwości odżywcze żywności

  Określać właściwości odżywcze żywności i w razie potrzeby odpowiednio etykietować produkty.

 • Stosować się do przepisów w zakresie HACCP

  Stosować przepisy dotyczące produkcji i bezpieczeństwa żywności. Stosować procedury bezpieczeństwa żywności oparte na analizie zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

 • Badać nowe składniki żywności

  Oceniać nowe składniki żywności i prowadzić badania w celu rozwoju lub ulepszenia środków spożywczych.

 • Stosować procedury higieniczne w ramach przetwórstwa spożywczego

  Zapewnienie czystej przestrzeni roboczej zgodnie z normami higienicznymi w przemyśle przetwórstwa spożywczego.

 • Oceniać właściwości odżywcze żywności

  Ocena właściwości odżywczych żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi w celu zapewnienia zdrowszej diety.

Source: Sisyphus ODB