Zawód specjalista ds. administracji sprzedaży

Specjaliści ds. administracji sprzedaży zajmują się obsługą sprzedaży, wybierają kanały dostaw, realizują zamówienia i informują klientów o wysyłce i procedurach. Kontaktują się z klientami w celu uzupełnienia brakujących danych i/lub uzyskania dodatkowych informacji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Czynności związane ze sprzedażą produktów

  Dostawa towarów, sprzedaż towarów i powiązane aspekty finansowe. Dostawa towarów obejmuje wybór towarów, przywóz i transfer. Aspekt finansowy obejmuje przetwarzanie faktur zakupu i sprzedaży, płatności itd. Sprzedaż towarów wiąże się z odpowiednią prezentacją i pozycjonowaniem towarów w sklepie pod względem dostępności, promocji, ekspozycji na światło.

 • Charakterystyka usług

  Charakterystyka usługi, która może obejmować uzyskiwanie informacji na temat jej stosowania, funkcji, cech, wykorzystywania i wymogów w zakresie wsparcia.

 • Właściwości produktów

  Materialne cechy produktu, takie jak jego materiały, właściwości i funkcje, jak również różne zastosowania, cechy, zastosowanie i wymogi w zakresie wsparcia.

Umiejętności

 • Przetwarzać formularze zamówień z informacjami na temat klienta

  Uzyskiwanie, wprowadzanie i przetwarzanie nazwisk, adresów i informacji rozliczeniowych klientów.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Udzielać informacji

  Zapewniać jakość i poprawność dostarczanych informacji, w zależności od rodzaju odbiorców i kontekstu.

 • Wystawiać faktury sprzedaży

  Sporządzanie faktur dotyczących sprzedanych towarów lub usług, określających ceny indywidualne, cenę całkowitą oraz warunki. Kompleksowe przetwarzanie zleceń otrzymanych za pośrednictwem telefonu, faksu i internetu oraz obliczanie ostatecznego rachunku klienta.

 • Przetwarzać płatności

  Przyjmować płatności m.in. w formie gotówki oraz przy użyciu kart kredytowych i debetowych. Obsługiwać zwrot w przypadku zwrotów lub wydawać bony i instrumenty marketingowe, takie jak karty bonusowe lub członkowskie. Zwracać uwagę na bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.

 • Pracować samodzielnie przy prowadzeniu sprzedaży

  Opracowywanie własnych metod działania z niewielkim poziomem nadzoru lub bez niego. Sprzedawanie produktów, prowadzenie komunikacji z klientami i koordynacja sprzedaż, pracując niezależnie od innych. Samodzielne wykonywanie codziennych zadań.

 • świadczyć usługi następcze na rzecz klientów

  Rejestrowanie wniosków i skarg klientów, nadzorowanie ich, rozwiązywanie problemów z nimi związanych i udzielanie odpowiedzi na zapytania oraz świadczenie usług serwisu posprzedażnego.

 • Przedstawiać sprawozdania

  Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

 • Udzielać klientom informacji na temat zamówień

  Przekazywać klientom informacje dotyczące zamówienia przez telefon lub e-mail; jasno komunikować ceny, terminy wysyłki i możliwe opóźnienia.

 • Wykonywać wiele zadań w tym samym czasie

  Wykonywanie wielu zadań jednocześnie, mając świadomość kluczowych priorytetów.

 • Zapewniać ukierunkowanie na klienta

  Przedstawiać postawę, która we wszystkich przypadkach stawia klientów w centrum działalności gospodarczej.

 • Przetwarzać dane

  Wprowadzać informacje do systemu przechowywania i wyszukiwania danych za pomocą takich procesów, jak skanowanie, ręczne wprowadzanie lub elektroniczne przekazywanie danych w celu przetwarzania dużych ilości danych.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

Source: Sisyphus ODB